Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

GROP lijst op basis van artikel 12c van het Uitvoeringsbesluit parkeerverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGROP lijst op basis van artikel 12c van het Uitvoeringsbesluit parkeerverordening
CiteertitelGROP lijst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 12c van het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201701-01-2019nieuwe regeling

07-03-2017

Gemeenteblad

988

Tekst van de regeling

Intitulé

GROP lijst op basis van artikel 12c van het Uitvoeringsbesluit parkeerverordening

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

gelezen het voorstel van 23 februari 2017, dossiernummer 988;

gelet op artikel 12c van het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening;

besluit tot vaststelling van:

GROP lijst op basis van artikel 12c van het Uitvoeringsbesluit parkeerverordening

Artikel 1

Voor de in bijlage 1 genoemde adressen geldt dat er sprake is van het genoemde aantal waarvoor geen recht op een parkeervergunning bestaat.

Artikel 2

De bij besluit van 10 november 2015 vastgestelde Adressenlijst artikel 7c Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2017.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als GROP lijst.

 

Aldus besloten in de vergadering van 7 maart 2017.

 

burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1