Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent toekennen subsidie Subsidieplafonds sterevenementen en volksfeesten 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent toekennen subsidie Subsidieplafonds sterevenementen en volksfeesten 2019
CiteertitelSubsidieplafonds sterevenementen en volksfeesten 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7, eerste lid, en artikel 8, eerste lid, van de Subsidieregeling sterevenementen Gouda 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-201926-06-2019artikel 1

18-12-2018

gmb-2019-1007

2337
02-03-201803-01-2019nieuwe vaststelling

06-02-2018

Gemeenteblad 2018, nr 37635

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent toekennen subsidie Subsidieplafonds sterevenementen en volksfeesten 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

gelezen het voorstel van 29 januari 2018;

gelet op artikel 8, eerste lid, van de Subsidieregeling sterevenementen Gouda 2016;

gelet op artikel 7, eerste lid, van de Subsidieregeling volksfeesten Gouda 2016;

besluit tot:

 

 • 1.

  vaststelling van het totale subsidieplafond voor sterevenementen op € 168.600,00 in 2019 en de deelplafonds per sterevenement;

  • -

   Gouda bij Kaarslicht € 20.500,00,

  • -

   Gouda Kaasmarkt € 120.000,00,

  • -

   Goudse Keramiekdagen € 15.400,00,

  • -

   Goudse Hofstedendagen € 3.400,00,

  • -

   de Houtmansplantsoenconcerten € 9.300,00.

    

 • 2.

  vaststelling van het totale subsidieplafond voor volksfeesten op € 39.700,00 in 2019 en de deelplafonds per volksfeest;

  • -

   Koningsdag € 7.300,00,

  • -

   Oranjeboulevard € 6.700,00,

  • -

   Oranjenacht € 25.700,00, in afwijking en onder intrekking van het besluit van 28 november 2017.

    

Aldus besloten in de vergadering van 6 februari 2018.

 

burgemeester en wethouders van Gouda