Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent werkkleding Regeling verstrekking en vergoeding werkkleding gemeente Gouda 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent werkkleding Regeling verstrekking en vergoeding werkkleding gemeente Gouda 2004
CiteertitelRegeling verstrekking en vergoeding werkkleding gemeente Gouda 2004
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Kledingbesluit 1971.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-201701-01-2020nieuwe regeling

16-03-2004

gmb-2018-181760

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent werkkleding Regeling verstrekking en vergoeding werkkleding gemeente Gouda 2004

Deze regeling is eerder al op gebruikelijke wijze bekend gemaakt op 18 april 2017, Gemeenteblad 2017, 63342. Door deze publicatie wordt het nu ook bekend gemaakt via het elektronisch en algemeen toegankelijke Gemeenteblad.

 

burgemeester en wethouders van gouda

 

Gelezen de adviezen d.d. 4 december 2003 en 2 maart 2004;

 

Gezien de in de commissie van Georganiseerd Overleg op 28 januari 2004 bereikte overeenstemming;

 

Gelet op artikel 15:1:16, lid 4 van de Goudse Uitwerkingsovereenkomst (GUWO);

 

Voorts gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 

besluiten:

 

vast te stellen de volgende

 

Regeling verstrekking en vergoeding werkkleding

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  Ambtenaar

  De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1, sub a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector Gemeenten (CAR) alsmede uitzendkrachten, detacheringskrachten, stagiairs en personen die anderszins werkzaam zijn bij de gemeente Gouda.

   

 • 2.

  Werkkleding

  De kleding die de ambtenaar nodig heeft voor de uitoefening van zijn betrekking. Dit kan zowel kleding betreffen die hij in het kader van de Arbo-wetgeving moet dragen als kleding in het kader van herkenbaarheid.

   

 • 3.

  Kledingverstrekking

  Door de gemeente ten behoeve van de uitoefening van de functie verstrekte werkkleding.

   

 • 4.

  Kledingtoelage

  Een tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf van noodzakelijk te achten werkkleding, voor zover daarin niet op andere wijze wordt voorzien.

   

 • 5.

  Draagtijd

  De vastgestelde duur dat de werkkleding verstrekt wordt.

   

 • 6.

  Volledige betrekking

  De betrekking als bedoeld in artikel 1:1, lid 1, sub k van de CAR.

Hoofdstuk 2 Kledingverstrekking en kledingtoelage

Artikel 2 Kledingverstrekking

 • 1.

  Aan de ambtenaar wordt ten behoeve van de uitoefening van zijn betrekking werkkleding verstrekt overeenkomstig tabel 1 van artikel 5 van deze regeling.

 • 2.

  Ten aanzien van nieuw personeel kan het diensthoofd besluiten voor een proefperiode van maximaal een half jaar werkkleding te verstrekken aan de betreffende ambtenaar.

 • 3.

  De verstrekte werkkleding blijft gedurende de conform tabel 1 vastgestelde draagtijd eigendom van de gemeente Gouda. Na het verstrijken van de draagtijd wordt de kleding eigendom van de ambtenaar.

 • 4.

  Indien de duur van de draagtijd nog niet verstreken is en de ambtenaar de dienst verlaat, dan moet de werkkleding ingeleverd worden. Of de ambtenaar kan de werkkleding overnemen (met uitzondering van uitmonsteringen) tegen een bedrag dat wordt berekend over de aankoopwaarde verminderd met 25% naar verhouding van de nog niet verstreken draagtijd tot het totaal van de vastgestelde draagtijd.

 • 5.

  Werkkleding die incidenteel gebruikt wordt onder bijzondere omstandigheden, wordt naar behoefte uit voorraad verstrekt en moet na afloop van de werkzaamheden weer worden ingeleverd.

 • 6.

  De ambtenaar dient de aan hem verstrekte werkkleding behoorlijk te onderhouden en schoon te houden. De benodigde stof, uniformknopen, onderscheidingstekens en dergelijke die voortvloeien uit niet aan de ambtenaar te wijten slijtage worden op aanvraag kosteloos verstrekt.

Artikel 3 Kledingtoelage

 • 1.

  De ambtenaar wordt ten behoeve van de uitoefening van zijn betrekking een kledingtoelage toegekend overeenkomstig tabel 2 van artikel 5 van deze regeling, indien hierin niet op andere wijze wordt voorzien.

 • 2.

  De toelage wordt maandelijks, telkens voor een twaalfde deel, uitbetaald.

 • 3.

  Bij indiensttreding in de loop van het kalenderjaar wordt de toelage voor elke maand in het betreffende kalenderjaar vastgesteld op een twaalfde gedeelte van het vastgestelde bedrag. Een gedeelte van de maand geldt daarbij voor een hele maand.

 • 4.

  Het diensthoofd ziet er op toe dat doelmatige en in goede staat verkerende werkkleding gedragen wordt en dat deze behoorlijk wordt onderhouden en schoongehouden. Indien niet aan deze eisen wordt voldaan, kan het diensthoofd de vereiste werkkleding aanschaffen dan wel laten herstellen op kosten van de betreffende ambtenaar.

 • 5.

  De ambtenaar dient de werkkleding waarvoor hij een kledingtoelage ontvangt behoorlijk te onderhouden en schoon te houden. De benodigde stof, uniformknopen, onderscheidingstekens en dergelijke die voortvloeien uit niet aan de ambtenaar te wijten slijtage worden op declaratiebasis vergoed.

Artikel 4 Dragen werkkleding

 • 1.

  De ambtenaar is verplicht tijdens de vervulling van zijn betrekking de voorgeschreven werkkleding overeenkomstig haar bestemming te dragen. Uitzondering hierop bestaat in het geval redelijkerwijs niet van de ambtenaar verwacht kan worden dat hij de werkkleding draagt. Hetzij vanwege weersomstandigheden dan wel op grond van een medisch advies.

 • 2.

  Als de verstrekte of vergoede werkkleding ten gevolge van aan de ambtenaar zelf te wijten feiten of omstandigheden die hij redelijkerwijs had kunnen voorkomen, eerder aan vervanging toe is, beslissen burgemeester en wethouders over de op de ambtenaar te verhalen kosten.

Artikel 5 Vaststellen kledingverstrekking en kledingtoelage

 • 1.

  Aan de ambtenaar met een volledige betrekking wordt de werkkleding met de daarbij genoemde draagtijd overeenkomstig onderstaande tabel verstrekt:

  Tabel 1: kledingverstrekking

   

  Dienst/Afdeling

  Betrekking

  Kledingstuk

  Draagtijd

  Cultuur en Recreatie / Sport en Recreatie

  Zwemonderwijzer

  Recreatieleider

  twee zwempakken/zwembroeken

  een jaar

   

   

  een paar antislipsportschoenen

  een jaar

   

   

  drie shirts

  twee jaar

   

   

  drie korte broeken

  twee jaar

   

   

  een paar badslippers

  twee jaar

     

   

  een badjas

  drie jaar

   

   

   

   

  Cultuur en Recreatie/

  Sport en Recreatie

  Chef hallen

  Halbeheerder

  Halbeheerder/recreateleider

  één trainingspak

  één jaar

   

   

  één poloshirt

  één jaar

   

   

  één paar sportschoenen

  één jaar

   

   

   

   

  Cultuur en Recreatie/ Sport en Recreatie

  Terreinmeester

  twee overalls met ritssluiting

  één jaar

   

   

  één regenjas

  drie jaar

   

   

  één regenbroek

  drie jaar

   

   

  één thermoshirt

  één jaar

   

   

  één parka

  drie jaar

   

   

  één trui

  twee jaar

   

   

  twee spijkerbroeken

  één jaar

   

   

  één paar veiligheidsschoenen

  één jaar

   

   

  één paar hoge bosbouwschoenen

  twee jaar

   

   

  twee paar werksokken

  één jaar

   

   

  één veiligheidshelm compleet

  drie jaar

   

   

  één verkeersvest

  drie jaar

   

   

  twee overhemden/shirts

  twee jaar

   

   

  één zaagbroek/-pak

  drie jaar

   

   

  één paar laarzen

  vijf jaar

   

   

   

   

  Cultuur en Recreatie/ Sport en Recreatie

  Terreinverzorger

  Accommodatie-assistent

  twee overalls met ritssluiting

  één jaar

   

   

  één regenjas

  drie jaar

   

   

  één regenbroek

  drie jaar

   

   

  één thermoshirt

  één jaar

  Dienst/Aafdeling

  Betrekking

  Kledingstuk

  Draagtijd

  Cultuur en Recreatie/

  Sport en Recreatie

  Terreinverzorger

  Accommodatie-assistent

  één parka

  drie jaar

   

   

  één trui

  twee jaar

   

   

  twee spijkerbroeken

  één jaar

   

   

  één paar veiligheidsschoenen

  één jaar

   

   

  twee paar werksokken

  één jaar

   

   

  één veiligheidshelm compleet

  drie jaar

   

   

  één verkeersvest

  drie jaar

   

   

  twee overhemden/shirts

  twee jaar

   

   

  één zaagbroek/-pak

  drie jaar

   

   

  één paar laarzen

  vijf jaar

   

   

   

   

  Cultuur en Recreatie/

  Stedelijke Musea

  Museumbediende (voltijd)

  Assistent-museumbediende (voltijd)

  één colbert

  twee jaar

   

   

  twee pantalons/rokken

  één jaar

   

   

  vier overhemden/blouses

  één jaar

   

   

  twee stropdassen/shawls

  één jaar

   

   

   

   

  Cultuur en Recreatie/

  Stedelijke Musea

  Museumbediende (deeltijd)

  Assistent-museumbediende (deeltijd)

  één colbert

  twee jaar

   

   

  één pantalon/rok

  één jaar

   

   

  twee overhemden/ blouses

  één jaar

   

   

  één stropdas/shawl

  één jaar

   

   

   

   

  Beheer/Wijkbeheer

  Tuinman

  Plantsoenwerker

  één thermojack

  twee jaar

   

   

  één jack Vesta

  twee jaar

   

   

  één tuinbroek of gewone broek

  twee jaar

   

   

  één veiligheidsoverall

  twee jaar

   

   

   

   

  Beheer/Wijkbeheer

  Brugwachter

  één uniform met twee pantalons

  drie jaar

   

   

  één dienstpet

  drie jaar

   

   

  één korte winterjas

  vijf jaar

   

   

  één regenjas (rubber of kunststof)

  vijf jaar

   

   

  één trui

  vier jaar

   

   

  één werk overhemd

  één jaar

   

  Dienst/Afdeling

  Betrekking

  Kledingstuk

  Draagtijd

  Beheer/Wijkbeheer

  Havenmeester

  één uniform met twee pantalons

  drie jaar

   

   

  één winterjas

  vijf jaar

   

   

  één regenjas

  drie jaar

   

   

  één overhemd

  één jaar

   

   

   

   

  Beheer/Wijkbeheer

  Installateur

  Onderhoudsmedewerker

  Smid/bankwerker

  Allround onderhoudsvakman

  één broek

  één jaar

   

   

  één jack

  één jaar

   

   

  één trui

  één jaar

   

   

   

   

  Facilitaire Dienst/Huishoudelijke Diensten

  Postbesteller

  twee spijkerbroeken

  één jaar

   

   

  één regenjas

  één jaar

   

   

  één fleecetrui

  één jaar

   

   

   

   

  Facilitaire Dienst/Huishoudelijke Diensten

  Coördinator huishoudelijke diensten

  Medewerker huishoudelijke diensten

  Kantinebeheerder

  Serveerster

  Bode/conciërge

  twee uniformcolberts

  twee jaar

   

   

  twee pantalons of rokken naar keuze

  één jaar

   

   

  één regenjas

  vier jaar

   

   

  één overjas

  zes jaar

   

   

  twee overhemden

  één jaar

   

   

  één stropdas/shawl

  één jaar

   

   

   

   

  Juridische zaken en Veiligheid/ Handhaving en Toezicht

  Parkeercontroleur

  Toezichthouder

  Groeninspecteur

  zes overhemden/blouses met korte mouw (blauw)

  naar behoefte

   

   

  zes overhemden/blouses met lange mouw (blauw)

  naar behoefte

   

   

  één blouson

  naar behoefte

   

   

  één bontmuts

  naar behoefte

   

   

  één broekriem

  naar behoefte

   

   

  één col (blauw)

  naar behoefte

   

   

  één halsdoek (blauw)

  naar behoefte

   

   

  twee paar handschoenen

  naar behoefte

   

   

  één parka (nieuw model)

  naar behoefte

  Dienst/Afdeling

  Betrekking

  Kledingstuk

  Draagtijd

  Dienst Juridische zaken en Veiligheid/ Handhaving en Toezicht

  Parkeercontroleur

  Toezichthouder

  Groeninspecteur

  twee winterpantalons (blauw/grijs)

  naar behoefte

   

   

  twee zomerpantalons (blauw/grijs)

  naar behoefte

   

   

  één paar schoenen Mephisto/Mephisto Niki (dames) en

  Mephisto Panther (dames)

  naar behoefte

   

   

  vier paar schouderbedekking (donkerblauw)

  naar behoefte

   

   

  één shawl (dames)

  naar behoefte

   

   

  één slip-over met epaulet

  naar behoefte

   

   

  acht paar sokken (dik)

  naar behoefte

   

   

  acht paar sokken (dun)

  naar behoefte

   

   

  twee korte stropdassen met clip en logo

  naar behoefte

   

   

  één trui (blauw)

  naar behoefte

   

   

  isotherm ondergoed

  naar behoefte

 • 2.

  De draagtijd voor personeel dat in deeltijd werkt of waarvoor de arbeidsduur op grond van artikel 5:1 of 5:3 van de CAR is verminderd, wordt naar rato van de deeltijdfactor verlengd.

 • 3.

  Aan de ambtenaar met een volledige betrekking wordt een kledingtoelage conform onderstaande tabel toegekend:

  Tabel 2: kledingtoelage

  Dienst/Afdeling

  Betrekking

  Toelage per kalenderjaar

  Cultuur en Recreatie/Stedelijke Musea

  Hoofd Technische Dienst

  e 85,08

  Cultuur en Recreatie/Stedelijke Musea

  Medewerker Technische Dienst

  e 85,08

  Facilitaire Dienst/Huishoudelijke Diensten

  Schoonmaakster

  e 46,08

  Beheer/Wijkbeheer

  Beheerder Gemalen

  e 85,08

 • 4.

  De toelage voor de ambtenaar die in deeltijd werkt of voor wie de arbeidsduur op grond van artikel 5:1 of 5:3 van de CAR is verminderd, wordt naar rato van de deeltijdfactor toegekend.

Artikel 6 Langdurige afwezigheid

 • 1.

  Bij afwezigheid wegens ziekte of buitengewoon verlof voor een periode van ten minste zes maanden, wordt de draagtijd van de verstrekte kledingstukken met een tijdvak gelijk aan de duur van die afwezigheid verlengd.

 • 2.

  In het geval dat aan de ambtenaar een kledingtoelage is toegekend, wordt de uitbetaling van de kledingtoelage bij afwezigheid van ten minste zes maanden wegens ziekte of buitengewoon verlof, voor de verdere duur van die afwezigheid beëindigd.

Hoofdstuk 3 Kledingtoelage Brandweer

Artikel 7 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  Beroepsbrandweerpersoneel

  De ambtenaren die een betrekking vervullen in beroepsdienst bij het brandweerkorps van de gemeente Gouda als bedoeld in artikel 2, lid 4 van de Organisatieverordening brandweer.

   

 • 2.

  Diensthoofd

  De commandant Brandweer.

Artikel 8 Kledingboekje

 • 1.

  De kledingtoelage wordt eenmaal per jaar, telkens in de maand maart, op een kledingboekje gestort.

 • 2.

  Bij indiensttreding in de loop van het kalenderjaar wordt de toelage voor elke maand in het betreffende kalenderjaar vastgesteld op een twaalfde gedeelte van het vastgestelde bedrag. Een gedeelte van de maand geldt daarbij voor een hele maand.

 • 3.

  Indien het dienstverband van een lid van het beroepsbrandweerpersoneel wordt verbroken voordat de periode waarover de kledingtoelage wordt toegekend is verstreken, wordt, behoudens bij ontslag in verband met pensionering en overlijden, het gedeelte van de toelage waarop geen aanspraak meer kan worden gemaakt, op de laatste uitbetaling van het salaris in mindering gebracht.

 • 4.

  Bij ontslag vóór de datum van uitbetaling van de kledingtoelage wordt het gedeelte waarop nog aanspraak bestaat, gelijktijdig met de laatste salarisbetaling uitbetaald.

 • 5.

  Indien een lid van het beroepsbrandweerpersoneel gedurende een onafgebroken periode van zes maanden of langer wegens ziekte of buitengewoon verlof afwezig is geweest, wordt de kledingtoelage naar evenredigheid verminderd.

Artikel 9 Aanschaf van werkkleding

De aanschaf van werkkleding door of met toestemming van het diensthoofd geschiedt ten laste van de aan een lid van het beroepsbrandweerpersoneel toegekende kledingtoelage ad  418,00 per jaar.

Met aanschaf wordt gelijkgesteld het onderhoud en de reparatie van werkkleding, voor zover zij geschieden door de zorg van of met toestemming van het diensthoofd.

Artikel 10 Werkkledingpakket

De in onderstaande tabel vermelde kledingstukken met aantallen moeten ten minste in het bezit zijn van een lid van het beroepsbrandweerpersoneel.

 

Kledingstuk

Aantal

uniform

2

overhemd (grijs of wit)

3

zelfbinders (zwart)

2

uniformpet

2

lage schoenen (zwart)

2 paar

sokken (zwart)

3 paar

handschoenen (nappa, bruin)

1 paar (voor de officiersrangen en de brandmeester)

handschoenen (zeemleder, wit)

1 paar (voor de officiersrangen en de brandmeester)

sjaal (zijde, wit)

1

das (wol, blauwzwart)

1

Kledingstuk

Draagtijd

jekker (duffel)

1

overjas (zwart)

1

handschoenen (wol, zwart)

1 paar (voor de brandwacht tot en met de onderbrandmeester)

regenjas (zwart)

1

Artikel 11 Onderhoud werkkleding

 • 1.

  Een lid van het beroepsbrandweerpersoneel is verplicht ervoor te zorgen dat de in het vorige artikel vermelde, in zijn bezit zijnde, werkkleding steeds in goede staat verkeert, zulks ter beoordeling van het diensthoofd.

 • 2.

  Ten minste eenmaal per jaar overtuigt het diensthoofd zich ervan dat het voorgeschreven aantal kledingstukken bij ieder lid van het beroepsbrandweerpersoneel in goede staat aanwezig is.

Artikel 12 Administratie

Ten aanzien van ieder lid van het beroepsbrandweerpersoneel wordt aantekening gehouden van:

 • a.

  het bedrag van de kosten van de op grond van artikel 10 aangeschafte werkkleding alsmede van onderhoud en reparatie;

 • b.

  het bedrag van de hem op grond van artikel 9 toegekende kledingtoelage;

 • c.

  het verschil tussen de onder a en b bedoelde bedragen.

Artikel 13 Schuldsaldo

 • 1.

  Aanschaf, onderhoud of reparatie van werkkleding ten laste van de in artikel 9 vermelde kledingtoelage vindt niet plaats, indien daardoor het schuldsaldo ten name van een lid van het beroepsbrandweerpersoneel een bedrag ad  137,00 zou overschrijden.

 • 2.

  Het bepaalde in het vorige lid is gedurende vijf jaar niet van toepassing op het schuldsaldo van een nieuw aangesteld lid van het beroepsbrandweerpersoneel. Indien het schuldsaldo na vijf jaar niet in redelijke mate is gedaald, dan wordt op het salaris een korting toegepast ter delging van het schuldsaldo, voor zover het schuldsaldo het in het vorige lid vermelde bedrag overschrijdt.

 • 3.

  In geval van ontslag wegens arbeidsongeschiktheid of overlijden zal een eventueel schuldsaldo worden kwijtgescholden.

Artikel 14 Aanzuivering schuldsaldo

Indien een lid van het beroepsbrandweerpersoneel ophoudt tot het beroepsbrandweerpersoneel te behoren, dan is hij verplicht om een eventueel schuldsaldo, overeenkomstig het gestelde in het vorige artikel, op eerste aanmaning van het diensthoofd aan te zuiveren.

Artikel 15 Overschrijving tegoedsaldo naar volgend kalenderjaar

Indien een lid van het beroepsbrandweerpersoneel blijkens de laatstgehouden werkkledinginspectie beschikt over het vereiste aantal van de voorgeschreven kledingstukken en deze in goede staat verkeren, wordt een eventueel op 31 december bestaand tegoedsaldo ten gunste van het kledingboekje naar het nieuwe kalenderjaar overgeschreven.

Indien het in de vorige volzin bedoelde tegoedsaldo een bedrag ad  114,00 overschrijdt, dan kan het meerdere in het daaropvolgende kalenderjaar worden uitbetaald.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 16 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kunnen burgemeester en wethouders een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 17 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling verstrekking en vergoeding werkkleding gemeente Gouda 2004”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2004. Het Kledingbesluit 1971, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 10 november 1970 en nadien gewijzigd, komt met ingang van dezelfde datum te vervallen.

   

Aldus besloten in de vergadering van 16 maart 2004.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

getekend door de burgemeester, W.M. Cornelis

getekend door de secretaris A.W.M. de Bever