Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023
CiteertitelGemeentelijk Rioleringsplan Gouda 2019-2023
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageGemeenschappelijk rioleringsplan

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-2019nieuwe regeling

06-03-2019

gmb-2019-64365

2671

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023

De raad van de gemeente Gouda;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 februari 2019,

 

besluit:

 

  • 1.

    het Gemeentelijk Rioleringsplan Gouda 2019-2023 vast te stellen met ambitieniveau midden, conform de eerder door de Raad gegeven financiële kaders.

  • 2.

    de financiële consequenties van het Gemeentelijk Rioleringsplan op de meerjarenbegroting zullen verwerkt worden bij de eerste begrotingswijziging 2019, inclusief het op het CIP opnemen en openen van de vanuit BBV-regelgeving benodigde investeringsbudgetten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 maart.

De raad van de gemeente voornoemd,

griffier

mr. drs. E.J. Karman-Moerman

voorzitter

M. Salet