Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Gewijzigde subsidieplafonds sterevenementen en volksfeesten 2019, gemeente Gouda

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGewijzigde subsidieplafonds sterevenementen en volksfeesten 2019, gemeente Gouda
CiteertitelGewijzigde subsidieplafonds sterevenementen en volksfeesten 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieplafonds sterevenementen en volksfeesten 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gouda/CVDR454405/CVDR454405_1.html
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gouda/CVDR454414/CVDR454414_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2019nieuwe regeling

18-06-2019

gmb-2019-153688

3077

Tekst van de regeling

Intitulé

Gewijzigde subsidieplafonds sterevenementen en volksfeesten 2019, gemeente Gouda

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

 

gelezen het voorstel van 27 mei 2019;

 

gelet op artikel 8, eerste lid, van de Subsidieregeling sterevenementen Gouda 2016;

gelet op artikel 7, eerste lid, van de Subsidieregeling volksfeesten Gouda 2016;

 

besluit tot:

 

 • 1.

  vaststelling van het totale subsidieplafond voor sterevenementen op € 183.600,00 in 2019

  • -

   Gouda bij Kaarslicht € 25.500,00,

  • -

   Gouda Kaasmarkt € 120.000,00,

  • -

   Goudse Keramiekdagen € 15.400,00,

  • -

   Goudse Hofstedendagen € 3.400,00,

  • -

   de Houtmansplantsoenconcerten € 9.300,00,

  • -

   Zotte Zaterdag € 10.000,00.

 

 • 2.

  vaststelling van het totale subsidieplafond voor volksfeesten op € 44.700,00 in 2019

  • -

   Koningsdag € 7.300,00,

  • -

   Oranjeboulevard € 6.700,00,

  • -

   Oranjenacht € 25.700,00

  • -

   Intocht Sinterklaas € 5.000,00

 

de wijze van verdeling van de subsidie is in de Subsidieregeling sterevenementen Gouda 2016 en de Subsidieregeling volksfeesten Gouda 2016 opgenomen.

 

Dit besluit treed één dag na bekendmaking in werking.

Aldus besloten in de vergadering van 18 juni 2019.

burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

E.M. Branderhorst

de burgemeester,

M. Salet