Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent bevoegdheid lagere vaststelling subsidies (Beleidsregel invulling bevoegdheid lagere vaststelling subsidies wegens uitbreken coronavirus Gouda)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent bevoegdheid lagere vaststelling subsidies (Beleidsregel invulling bevoegdheid lagere vaststelling subsidies wegens uitbreken coronavirus Gouda)
CiteertitelBeleidsregel invulling bevoegdheid lagere vaststelling subsidies wegens uitbreken coronavirus Gouda
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 4:46, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-202012-03-2020nieuwe regeling

24-03-2020

gmb-2020-91268

3881

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent bevoegdheid lagere vaststelling subsidies (Beleidsregel invulling bevoegdheid lagere vaststelling subsidies wegens uitbreken coronavirus Gouda)

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

 

gelezen het voorstel van 23 maart 2020;

 

gelet op de artikelen 1:3, vierde lid, 4:81, eerste lid, 4:83 en 4:46, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit tot vaststelling van de:

 

Beleidsregel invulling bevoegdheid lagere vaststelling subsidies wegens uitbreken coronavirus Gouda

artikel 1. Invulling gebruikmaking bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda maakt geen gebruik van zijn bevoegdheid tot het lager vaststellen van subsidies verstrekt op grond van de subsidieregelingen Sterevenementen Gouda 2016, Volksfeesten Gouda 2016 en Gouda op de Kaart voor zover het niet of niet geheel plaatsvinden is veroorzaakt door de coronavirusepidemie en de uitgaven voordien zijn gedaan of onontkoombaar waren wegens voordien aangegane verplichtingen.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze beleidsregel treedt één dag na bekendmaking in werking en werkt terug tot 12 maart 2020.

  • 2.

    Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel invulling bevoegdheid lagere vaststelling subsidies wegens uitbreken coronavirus Gouda

Aldus besloten in de vergadering van 24 maart 2020.

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

dr. E.M. Branderhorst

de burgemeester,

mr. drs. P. Verhoeve