Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidie sterevenementen en volksfeesten (Subsidieplafonds sterevenementen en volksfeesten 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidie sterevenementen en volksfeesten (Subsidieplafonds sterevenementen en volksfeesten 2021)
CiteertitelSubsidieplafonds sterevenementen en volksfeesten 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gouda/454405/CVDR454405_2.html
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gouda/454414/CVDR454414_2.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-202012-06-2020nieuwe regeling

19-05-2020

gmb-2020-147737

3925

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidie sterevenementen en volksfeesten (Subsidieplafonds sterevenementen en volksfeesten 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

 

gelezen het voorstel van 28 april 2020;

 

gelet op artikel 8, eerste lid, van de Subsidieregeling sterevenementen Gouda 2016;

gelet op artikel 7, eerste lid, van de Subsidieregeling volksfeesten Gouda 2016;

 

besluit tot:

 

 • 1.

  Vaststelling van het totale subsidieplafond voor sterevenementen op € 188.300,00 in 2021

  en de deelplafonds per sterevenement:

   

  • -

   Gouda bij Kaarslicht € 26.200,00,

  • -

   Gouda Kaasmarkt € 122.900,00,

  • -

   Goudse Keramiekdagen € 15.800,00,

  • -

   Goudse Hofstedendagen € 3.500,00,

  • -

   de Houtmansplantsoenconcerten € 9.600,00,

  • -

   Zotte Zaterdag € 10.300,00.

 • 2.

  Vaststelling van het totale subsidieplafond voor volksfeesten op € 46.000,00 in 2021

  en de deelplafonds per volksfeest:

   

  • -

   Koningsdag € 7.500,00,

  • -

   Oranjeboulevard € 6.900,00,

  • -

   Oranjenacht € 26.400,00,

  • -

   Intocht Sinterklaas € 5.200,00.

De wijze van verdeling van de subsidie is in de Subsidieregeling sterevenementen Gouda 2016 en de Subsidieregeling volksfeesten Gouda 2016 opgenomen.

 

Dit besluit treedt één dag na bekendmaking in werking.

Aldus besloten in de vergadering van 19 mei 2020.

burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

dr. E.M. Branderhorst

de burgemeester,

mr. drs. P. Verhoeve