Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Nadere Regels Mantelzorgwaardering 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere Regels Mantelzorgwaardering 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-08-201901-01-2019Nieuwe regeling

25-06-2019

gmb-2019-198583

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere Regels Mantelzorgwaardering 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave;

 

Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 2.1.6, die stelt dat gemeenten moeten regelen op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijks blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente en artikel 24 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Grave 2018 waarin is bepaald dat het college de jaarlijkse blijk van waardering van de mantelzorgers van onze cliënten bij nadere regeling bepaalt en

 

Besluit:

 

Vast te stellen de Nadere Regels Mantelzorgwaardering gemeente Grave 2019

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 

Artikel 2. Uitgangspunten uitvoering Mantelzorgwaardering

 • 1.

  De inwoner aan wie mantelzorg wordt verleend, woont in de gemeente Grave.

 • 2.

  Per zorgvrager kan één mantelzorger een waardering ontvangen.

 • 3.

  Wanneer een mantelzorger meer dan één zorgvrager ondersteunt, kunnen er maximaal 2 waarderingen worden aangevraagd.

 • 4.

  De mantelzorger hoeft niet woonachtig te zijn in de gemeente Grave.

 • 5.

  De mantelzorgwaardering wordt eenmaal per kalenderjaar beschikbaar gesteld.

 • 6.

  Een mantelzorgwaardering kan worden aangevraagd vanaf 18 jaar.

 

Artikel 3. Kenmerken mantelzorg

 • 1.

  Mantelzorg wordt niet in georganiseerd verband verricht;

 • 2.

  Het gaat om langdurige, intensieve zorg; langer dan 3 maanden en 8 uur of meer per week;

 • 3.

  De zorg is gericht op de zorgbehoefte van een ander mens;

 • 4.

  Het gaat om hulp bij persoonlijke verzorging, hulp bij huishoudelijke taken etc.;

 • 5.

  De zorgverlening heeft een relatief duurzaam karakter; ze wordt geregeld verleend;

 • 6.

  Mantelzorg vloeit voort uit een bestaande persoonlijke relatie (familie, vriend, buur);

 • 7.

  De zorg wordt niet beroepsmatig verleend en niet betaald;

 • 8.

  Mantelzorg is niet vrijblijvend.

 

Artikel 4. Inhoud van de Beleidsregel Mantelzorgwaardering

 • 1.

  Het college biedt aan mantelzorgers in 2019 een jaarlijkse blijk van waardering aan in de vorm van:

  • a.

   Geldbedrag à € 100,- via bancaire overboeking voor mantelzorgers vanaf 18 jaar of;

  • b.

   Een Bol.com cadeaubon van € 30,- voor jonge mantelzorgers vanaf 8 tot 24 jaar.

 • 2.

  De aanvraagperiode voor de mantelzorgwaardering loopt van 1 juli 2019 t/m 15 december 2019

 • 3.

  De verstrekking van de mantelzorgwaardering vindt één maal per kwartaal plaats, te weten:

 • - Aangevraagd juli verstrekking: augustus 2019

 • - Aangevraagd augustus t/m september: verstrekking oktober 2019

 • - Aangevraagd oktober t/m 15 december: verstrekking januari 2019

 

Artikel 5. Uitvoering

 • 1.

  De invulling van deze beleidsregel ligt bij het college.

 • 2.

  De uitvoering en de administratieve ondersteuning ligt bij de gemeente en het Centrum Mantelzorg Land van Cuijk .

 

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel Mantelzorgwaardering 2019 Grave".