Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Beleidsregel vergoeding kosten bestuurlijke voorprocedures

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel vergoeding kosten bestuurlijke voorprocedures
CiteertitelBeleidsregel vergoeding kosten bestuurlijke voorprocedures
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, vierde lid en art. 7:15 Besluit proceskosten bestuursrecht juncto onderdeel C.1.van de bij dat Besluit behorende bijlage

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-200807-09-2011Het betreft nieuwe beleidsregels

22-04-2008

Graafsche Courant, 29 april 2008

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel vergoeding kosten bestuurlijke voorprocedures

Beleidsregel vergoeding kosten bestuurlijke voorproceduresHet college van burgemeester en wethouders van Grave;gelet op art. 1:3, vierde lid, Awb, art. 7:15 Awb en art. 2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Besluit proceskosten bestuursrecht juncto onderdeel C.1. van de bij dat Besluit behorende bijlage,Besluit de volgende beleidsregel vast te stellen:

Artikel 1  

  • 1.

    In deze beleidsregel wordt verstaan onder een belastingbedrag:a. het bedrag van een belastingaanslag tezamen met de bij de belastingaanslag opgelegde bestuurlijke boete, of:b. indien geen belastingaanslag is vastgesteld, maar wel een bestuurlijke boete is opgelegd: het bedrag van de boete, of:c. het bedrag van de belasting die op aangifte is voldaan. Onder een belastingaanslag wordt mede verstaan een bedrag als bedoeld in art. 233a, tweede lid, aanhef en onderdeel a, Gemeentewet.

  • 2.

    Voor de toepassing van de wegingsfactoren, die zijn genoemd in onderdeel C.1. van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, wordt een zaak aangemerkt alsa. zeer licht indien in geschil is:1. een belastingbedrag van minder dan € 450, of:2. een waarde van minder dan € 45.000, of:3. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van minder dan € 450 dan wel met een waarde van minder dan € 45.000;b. licht indien in geschil is:1. een belastingbedrag van € 450 of meer, maar minder dan € 900, of:2. een waarde van € 45.000 of meer, maar minder dan € 90.000, of:3. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 450 of meer, maar minder dan € 900, dan wel met een waarde van € 45.000 of meer, maar minder dan € 90.000;c. gemiddeld indien in geschil is:1. een belastingbedrag van € 900 of meer, maar minder dan € 6.750, of:2. een waarde van € 90.000 of meer, maar minder dan € 675.000, of:3. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 900 of meer, maar minder dan € 6.750, dan wel met een waarde van € 90.000 of meer, maar minder dan € 675.000;d. zwaar indien in geschil is:1. een belastingbedrag van € 6.750 of meer, maar minder dan € 22.500, of:2. een waarde van € 675.000 of meer, maar minder dan € 2.250.000, of:3. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 6.750 of meer, maar minder dan € 22.500, dan wel met een waarde van € 675.000 of meer, maar minder dan € 2.250.000;e. zeer zwaar indien in geschil is:1. een belastingbedrag van € 22.500 of meer, of:2. een waarde van € 2.250.000 of meer, of:3. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 22.500 of meer, dan wel met een waarde € 2.250.000 of meer.

  • 3.

    Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking op de in art. 3:42 Awb voorgeschreven wijze.

Grave, 22 april 2008.

de secretaris,                        de burgemeester,