Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2012 (9.28)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2012 (9.28)
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 225
 2. Verordening parkeerbelastingen 2012, art. 9
 3. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

20-12-2011

Rond Haaksbergen, 29-12-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2012 (9.28)

 

Onderwerp: Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2012

 

Samenvatting

Dit besluit betreft de aanwijzing van de plaatsen en de tijdstippen waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 2 van de Verordening parkeerbelastingen 2012 mag worden geparkeerd

 

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen;

 

wettelijke basis: bepalingen van de Gemeentewet (artikel 225), de

Verordening parkeerbelastingen 2012 (artikel 9) en de Algemene wet bestuursrecht

 

Besluiten :

 

vast te stellen het:

 

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2012

 • 1.

  de tijdstippen waarop tegen betaling van belasting als genoemd in artikel 2 van de Verordening parkeerbelastingen 2012 mag worden geparkeerd op de plaatsen genoemd onder 2, te bepalen op:

  • -

   maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00 uur

  • -

   zaterdag 09.00 tot 17.00 uur

  • -

   tijdens koopavonden 18.00 tot 21.00 uur

   Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing indien er sprake is van parkeren op algemeen erkende feestdagen;

 • 2.

  als plaatsen waarop tegen betaling van belasting als genoemd in artikel 2, onder a, van de Verordening parkeerbelastingen 2012 mag worden geparkeerd, aan te wijzen de navolgende pleinen, terreinen en straten, gelegen in het centrum van Haaksbergen en nader aangegeven op de bij dit besluit behorende en gewaarmerkte tekening :

  • a.

   Spoorstraat en de Kalter ;

  • b.

   Blankenburgerstraat tussen de Spoorstraat en de kruising Mr. Eenhuisstraat / Blankenburg ;

  • c.

   Hibbertsstraat tussen de Spoorstraat en de Braak ;

  • d.

   Markt ;

  • e.

   Molenstraat tussen de Markt en de Eibergsestraat ;

  • f.

   Dr. Prinsstraat tussen de Molenstraat en de Wheemesteeg ;

 • 3.

  als plaatsen aan te wijzen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders

  alle plaatsen waar parkeerautomaten staan ;

 • 4.

  dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2012;

 • 5.

  dat dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2012.

   

 

Haaksbergen, 20 december 2011

burgemeester en wethouders,

 

J.J.A. Broekman P. van Veen

secretaris burgemeester