Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Delegatiebesluit werkgeverschap raad (8.36)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit werkgeverschap raad (8.36)
CiteertitelDelegatiebesluit werkgeverschap raad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 156
  2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-2013nieuwe regeling

25-09-2013

Rond Haaksbergen, 3 oktober 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit werkgeverschap raad (8.36)

 

 

 

Onderwerp: Delegatiebesluit werkgeverschap raad

 

 

De gemeenteraad van Haaksbergen;

 

voorstel van de fractievoorzitters van 29 augustus 2013;

wettelijke basis: bepalingen van de Gemeentewet (artikel 156) en de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 10.1.2)

 

 

besluit:

 

vast te stellen het

 

Delegatiebesluit werkgeverschap raad

Artikel 1

Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107 (benoemen, schorsen als disciplinaire maatregel en ontslaan van de griffier), 107a, tweede lid (instructie van de griffier), 107d, eerste lid (vervanging van de griffier) en 107e, eerste lid (vaststelling en wijziging van de organisatie van de griffie) van de Gemeentewet behoudens het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaarden-regeling.

Artikel 2

Dit delegatiebesluit treedt in werking op 4 oktober 2013.

Artikel 3

Dit delegatiebesluit wordt aangehaald als: Delegatiebesluit werkgeverschap raad.

 

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 25 september 2013

mr. G. Raaben dr. J.C. Gerritsen

 

 

 

griffier voorzitter