Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Arbeidsvoorwaardenregeling griffier gemeente Haaksbergen (8.37)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArbeidsvoorwaardenregeling griffier gemeente Haaksbergen (8.37)
CiteertitelArbeidsvoorwaardenregeling griffier gemeente Haaksbergen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 107e
  2. Ambtenarenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-2013nieuwe regeling

25-09-2013

Rond Haaksbergen, 3 oktober 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Arbeidsvoorwaardenregeling griffier gemeente Haaksbergen (8.37)

De raad van de gemeente Haaksbergen;

 

Gelezen het voorstel van de fractievoorzitters van 29 augustus 2013

 

gelet op de artikelen 107e, eerste lid, van de Gemeentewet en Titel III van de Ambtenarenwet;

 

 

Besluit :

 

Artikel 1

De bestaande arbeidsvoorwaardenregeling, zijnde de CAR-UWO en de lokale regelingen, van de gemeente Haaksbergen over te nemen en vast te stellen ten behoeve van de griffier

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 4 oktober 2013.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Arbeidsvoorwaardenregeling griffier gemeente Haaksbergen’

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 25 september 2013

 

 

 

mr. G. Raaben dr. J.C. Gerritsen

griffier voorzitter