Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (10.6)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (10.6)
CiteertitelAlgemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Burgerlijk Wetboek
  2. Aanbestedingswet 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014nieuwe regeling

10-12-2013

Rond Haaksbergen, 19-12-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (10.6)

 

 

 

Onderwerp: Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten

 

Samenvatting

In deze algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten worden de VNG model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van toepassing verklaard.

 

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen;

 

wettelijke basis: bepalingen van Burgerlijk Wetboek en Aanbestedingswet 2012

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten

Van toepassing verklaren VNG model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten

Artikel 1

Het college verklaart dat bij opdrachten voor leveringen en diensten aan de gemeente Haaksbergen de in de bijlage opgenomen VNG model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van toepassing zijn, tenzij in de overeenkomst over de leveringen en diensten aan de gemeente Haaksbergen anders is bepaald.

Inwerkingtreding

Artikel 2

De Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten treden in werking op 1 januari 2014.

Citeertitel

Artikel 3

De algemene inkoopvoorwaarden worden aangehaald als: Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten.

Haaksbergen, 10 december 2013

burgemeester en wethouders van Haaksbergen,

M.E. Kragting-de Groot dr. J.C. Gerritsen

loco-secretaris burgemeester