Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Aanwijzingsbesluit ex art. 5.12, lid 1 APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmerliede en Spaarnwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex art. 5.12, lid 1 APV
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex art. 5.12, lid 1 APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageparkeren (brom)fietsen omgeving station

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 5.12, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-201423-02-2017Nieuwe regeling

11-03-2014

Digitaal gemeenteblad, 7-5-2014

201400489

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex art. 5.12, lid 1 APV

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude:

 

Gelet op artikel 5.12 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, laatstelijk gewijzigd op 17 december 2013, dat het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid geeft plaatsen aan te wijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente en/of ter voorkoming van overlast verboden is fietsen of bromfietsen buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan, en

 

Gelet op het risico van overlast van fietsen en bromfietsen in het gebied rond het station in Halfweg, waardoor de veiligheid in en toegankelijkheid van een bepaald gebied in het geding kan komen,

 

Besluit:

Het op de bij dit besluit behorende tekening met arcering aangewezen gebied aan te wijzen als gebied waar het verboden is fietsen en bromfietsen buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

 

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad van 12 maart 2014 en treedt in werking op 13 maart 2014.

 

Halfweg, 11 maart 2014

 

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude

 

De burgemeester, de secretaris

 

 

 

parkeren (brom)fietsen omgeving station