Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Uitwerkingsbesluit behorende bij de Parkeerverordening Haarlemmermeer 2018 en de vigerende Parkeerbelastingverordening en legesverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitwerkingsbesluit behorende bij de Parkeerverordening Haarlemmermeer 2018 en de vigerende Parkeerbelastingverordening en legesverordening
CiteertitelUitwerkingsbesluit behorende bij de Parkeerverordening Haarlemmermeer 2018 en de
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpUitwerkingsbesluit behorende bij de Parkeerverordening Haarlemmermeer 2018 en de

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2018Uitwerkingsbesluit behorende bij de Parkeerverordening Haarlemmermeer 2018 en de

03-04-2018

gmb-2018-149695

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitwerkingsbesluit behorende bij de Parkeerverordening Haarlemmermeer 2018 en de vigerende Parkeerbelastingverordening en legesverordening

Vergunningen/ontheffingen/parkeerkaarten worden uitgegeven aan personen of rechtspersonen, waarbij een maximaal aantal wordt vastgesteld. Houders van een vergunning/ontheffing zijn zelf verantwoordelijk voor koppeling van het juiste kenteken aan een vergunning/ontheffing.

Per vergunning/ontheffing kan gewisseld worden van kenteken met een bepaald maximum.

Uitgangspunten: parkeerrechtensysteem

 

De parkeervergunning geldt voor betaald parkeerzones

De parkeerontheffing geldt voor parkeerduurbeperkingszones (blauwe zones)

In de tabellen op de volgende bladzijden zijn de verschillende vergunningen, ontheffingen en parkeerkaarten vermeld met daarbij de voorwaarden waaronder ze verleend worden.

 

Indeling:

1. Parkeervergunningen voor bewoners en hun bezoekers

2. Parkeerontheffingen voor bewoners en hun bezoekers

3. Bedrijfsvergunningen

4. Bedrijfsontheffingen en werknemersontheffingen

5. Mantelzorg- en zorgverlenersvergunningen

6. Mantelzorg- en zorgverlenersontheffingen

7. Autodeelvergunningen

8. Autodeelontheffingen

9. Parkeerkaarten

10. Beukenhorst oost jaarkaart

 

 

 • 1.

  Parkeervergunningen voor bewoners en hun bezoekers

 

 Parkeervergunningen

Omschrijving

Voorwaarden in

A-zone

Voorwaarden in

B- en C-zone

Voorwaarden in parkeerschijfzone

Bewonersvergunning

(max. 2 vergunning per adres)

Vergunning voor bewoners die wonen in gebieden waar betaald parkeren is aangewezen.

   

Bewoners mogen alleen parkeren op openbare parkeerplaatsen in B- en C-zones.

Maximaal aantal kentekenwisselingen per vergunning/ontheffing: 2 keer per dag

Maximaal aantal uit te geven vergunningen wordt bepaald door parkeercapaciteit.

Maximaal aantal kentekenwisselingen per vergunning/ontheffing: 2 keer per dag*

n.v.t.

Bezoekersvergunning

(max. 12 vergunningen per adres per maand)

Vergunning voor bezoekers van bewoners om die wonen in gebieden waar betaald parkeren is aangewezen. Geldigheidsduur 1 dag. Deze kunnen één voor één of een aantal tegelijk worden aangeschaft. 

Bezoekers mogen alleen parkeren op openbare parkeerterreinen in B- en C-zones.

Geen kentekenwisselingen mogelijk.

Geen kentekenwisselingen mogelijk.

n.v.t.

 

 

 • 2.

  Parkeerontheffingen voor bewoners en voor hun bezoekers

 

 Parkeerontheffingen

Omschrijving

Voorwaarden in

A-zone

Voorwaarden in

B- en C-zone

Voorwaarden in parkeerschijfzone

Bewonersontheffing

(max. 2 ontheffingen per adres)

Ontheffing voor bewoners die wonen in gebieden waar een parkeerschijfzone is aangewezen.

Uitzondering: Bewoners die voor 1 maart 2018 op het huidige adres in de parkeerschijfzone woonachtig waren, behouden het recht op het aantal ontheffingen waarover zij op dat moment beschikte, zolang zij woonachtig zijn op dit adres.

 

n.v.t.

n.v.t.

Maximaal aantal kentekenwisselingen per vergunning/ontheffing: 2 keer per dag

 

Bezoekersontheffing

(max. 12 ontheffingen per adres per maand)

Ontheffing voor bezoekers van bewoners die wonen in gebieden waar een parkeerschijfzone is aangewezen.

n.v.t.

n.v.t.

Geen kentekenwisselingen mogelijk.

 

 

 

 • 3.

  Bedrijfsvergunningen

 

 Parkeervergunning

Omschrijving

Voorwaarden in

A-zone

Voorwaarden in

B- en C-zone

Voorwaarden in parkeerschijfzone

Bedrijfsvergunning

(max. 1 vergunning per adres)

Vergunning voor bedrijven die gevestigd zijn in gebieden waar betaald parkeren is aangewezen, ten behoeve van het laden en lossen van zware, volumineuze of bederfelijke goederen, waarvoor geen gebruik gemaakt kan worden van reguliere laad- en losplaatsen.

Product is alleen geldig in directe omgeving van het adres.

Maximaal aantal kentekenwisselingen: 1 keer per dag

n.v.t.

 

 

 

 • 4.

  Bedrijfsontheffingen en werknemersontheffingen

 

Parkeerontheffingen

Omschrijving

Voorwaarden in

A-zone

Voorwaarden in

B- en C-zone

Voorwaarden in parkeerschijfzone

Bedrijfsontheffing

(max. 1 ontheffing per bedrijf)

Ontheffing voor bedrijven die gevestigd zijn in gebieden waar een parkeerschijfzone is aangewezen, ten behoeve van het laden en lossen van zware, volumineuze of bederfelijke goederen, waarvoor geen gebruik gemaakt kan worden van reguliere laad- en losplaatsen.

n.v.t

n.v.t.

Bedrijf moet volgens de Kamer van Koophandel gevestigd zijn op het adres in het gebied waar de ontheffing voor wordt aangevraagd.

Werknemersontheffing

 

Ontheffing voor personeel van bedrijven die gevestigd zijn in een parkeerduurbeperkingszone. Voor de parkeerduurbeperkingszone langs de Sloterweg in Badhoevedorp en de parkeerduurbeperkingszone Skagerrak in Hoofddorp kunnen geen ontheffingen worden verleend.

n.v.t.

n.v.t.

Aangetoond moet worden dat een ontheffing wordt uitgegeven aan een personeelslid door middel van een werkgeversverklaring. Max. 2 kentekenwisselingen per jaar.

 

 

 

 • 5.

  Mantelzorg- en zorgverlenersvergunningen

 

Parkeervergunning

Omschrijving

Voorwaarden in

A-zone

Voorwaarden in

B- en C-zone

Voorwaarden in parkeerschijfzone

Mantelzorgvergunning

(max. 1 vergunning per adres)

Vergunning voor verleners van mantelzorg aan bewoners die wonen in gebieden waar betaald parkeren is aangewezen. Vergunning is gekoppeld aan de bewoner die de mantelzorg ontvangt.

Noodzaak voor mantelzorg moet worden aangetoond.

Mantelzorgers mogen alleen parkeren op openbare parkeerterreinen in B- en C-zones.

Maximaal aantal kentekenwisselingen: 3 keer per dag

Noodzaak voor mantelzorg moet worden aangetoond.

Maximaal aantal kentekenwisselingen: 3 keer per dag

n.v.t.

Zorgverlenersvergunning

(max. 1 vergunning per individuele zorgverlener)

Vergunning voor professionele zorgverleners die niet beschikken over een ministeriële vergunning of ontheffing. In aanmerking komen in ieder geval:

 • 1.

  Huisarts

 • 1.

  Verloskundige

 • 1.

  Thuiszorgverlener

Vergunning is geldig in alle gebieden waar betaald parkeren is aangewezen. Zorgverlener moet als zodanig geregistreerd zijn in van toepassing zijnde register.

Maximaal aantal kentekenwisselingen: 3 keer per dag

 

 

 • 6.

  Mantelzorg- en zorgverlenersontheffing

 

Parkeerontheffing

Omschrijving

Voorwaarden in

A-zone

Voorwaarden in

B- en C-zone

Voorwaarden in parkeerschijfzone

Mantelzorgontheffing

(max. 1 ontheffing per adres)

Ontheffing voor verleners van mantelzorg aan bewoners die wonen in gebieden waar een parkeerschijfzone is aangewezen. Ontheffing is gekoppeld aan de bewoner die de mantelzorg ontvangt.

n.v.t.

n.v.t.

Noodzaak voor mantelzorg moet worden aangetoond.

Maximaal aantal kentekenwisselingen: 3 keer per dag

Zorgverlenersontheffing

(max. 1 ontheffing per individuele zorgverlener)

Ontheffing voor professionele zorgverleners die niet beschikken over een ministeriële vergunning of ontheffing. In aanmerking komen in ieder geval:

 • 1.

  Huisarts

 • 1.

  Verloskundige

 • 1.

  Thuiszorgverlener

Ontheffing is geldig in alle gebieden waar een parkeerschijfzone is aangewezen. Zorgverlener moet als zodanig geregistreerd zijn in van toepassing zijnde register.

Maximaal aantal kentekenwisselingen: 3 keer per dag

 

 

 • 7.

  Autodeelvergunning

 

Parkeervergunning

Omschrijving

Voorwaarden in

A-zone

Voorwaarden in

B- en C-zone

Voorwaarden in parkeerschijfzone

Autodeelvergunning

(geen maximaal aantal vergunningen)

Vergunning voor deelauto-organisaties om deelauto’s te kunnen parkeren in gebieden waar betaald parkeren is aangewezen.

Vergunning is geldig in alle gebieden waar parkeerregulering is aangewezen.

Autodeler moet als zodanig geregistreerd zijn.

Maximaal aantal kentekenwisselingen per vergunning: 1 keer per jaar

 

 

 • 8.

  Autodeelontheffing

 

Parkeerontheffing

Omschrijving

Voorwaarden in

A-zone

Voorwaarden in

B- en C-zone

Voorwaarden in parkeerschijfzone

Autodeelontheffing

(geen maximaal aantal ontheffingen)

Ontheffing voor deelauto-organisaties om deelauto’s te kunnen parkeren in gebieden waar een parkeerschijfzone is aangewezen.

Ontheffing is geldig in alle gebieden waar parkeerregulering is aangewezen.

Autodeler moet als zodanig geregistreerd zijn.

Maximaal aantal kentekenwisselingen per ontheffing: 1 keer per jaar

 

 • 9.

  Parkeerkaarten (m.u.v. Beukenhorst oost)

 

Parkeerkaart

Omschrijving

Voorwaarden in

A-zone

Voorwaarden in

B- en C-zone

Voorwaarden in parkeerschijfzone

Dagkaart

Product om op dag van kentekenkoppeling onbeperkt te kunnen parkeren in gebieden waar betaald parkeren is aangewezen.

Niet geldig in A-zone

Geen kentekenwisseling mogelijk.

 

n.v.t.

Weekkaart, ma-vr

Product om maximaal 5 dagen vanaf kentekenkoppeling onbeperkt te parkeren in gebieden waar betaald parkeren is aangewezen. Niet geldig op zaterdag of zondag.

Niet geldig in A-zone

Geen kentekenwisseling mogelijk

 

n.v.t.

Weekkaart, ma-zo

Product om maximaal 7 dagen vanaf kentekenkoppeling onbeperkt te parkeren in gebieden waar betaald parkeren is aangewezen.

Niet geldig in A-zone

Geen kentekenwisseling mogelijk

 

n.v.t.

Jaarkaart, ma-vr

Product om gedurende 1 jaar, gerekend vanaf kentekenkoppeling, onbeperkt te parkeren in gebieden waar betaald parkeren is aangewezen. Niet geldig op zaterdagen en zondagen.

Niet geldig in A-zone

Geen kentekenwisseling mogelijk

 

n.v.t.

Jaarkaart, ma-zo

Product om gedurende 1 jaar, gerekend vanaf kentekenkoppeling, onbeperkt te parkeren in gebieden waar betaald parkeren is aangewezen.

Niet geldig in A-zone

Geen kentekenwisseling mogelijk

 

n.v.t.

 

 

 

 • 10.

  Beukenhorst-Oost jaarkaart

 

Parkeerkaart

Omschrijving

Voorwaarden in

A-zone

Voorwaarden in

B- en C-zone

Voorwaarden in parkeerschijfzone

Beukenhorst Oost jaarkaart

(geen maximaal aantal kaarten)

Parkeerkaart voor personeel van bedrijven die in Beukenhorst Oost zijn gevestigd, m.u.v. de Capellalaan

n.v.t.

Product is alleen geldig in betaald parkeergebieden in Beukenhorst (B-zone), m.u.v. de Capellaan.

Aangetoond moet worden dat een kaart wordt uitgegeven aan een personeelslid door middel van een werkgeversverklaring. Max. 2 kentekenwisselingen per jaar.

n.v.t.