Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening BRP Halderberge 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening BRP Halderberge 2014
CiteertitelVerordening BRP Halderberge 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt Verordening GBA

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 3.8 en 3.9 Wet basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-201406-01-2014nieuwe regeling

13-03-2014

Gemeenteblad, 4 april 2014. nr. 18507

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening BRP Halderberge 2014

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 februari 2014;

 

gelet op de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

B E S L U I T :

 

De Verordening GBA van 23 november 2006 in te trekken en de Verordening BRP Halderberge 2014 vast te stellen.

 

Artikel 1

Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

Artikel 2
  • 1.

    Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 3.9 van de Wet basisregistratie persoonsgegevens.

  • 2.

    Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 13 maart 2014 en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

Artikel 4

De verordening Gemeentelijke basisadministratie van 23 november 2006 wordt gelijktijdig ingetrokken.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening BRP Halderberge 2014.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 13 maart 2014,

de griffier, de voorzitter,

A.Koenen G.A.A.J. Janssen