Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardenberg

Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg en Besluit ondermandaat en –volmacht gemeente Hardenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg en Besluit ondermandaat en –volmacht gemeente Hardenberg
CiteertitelNadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg en Ondermandaat- en -volmachtbesluit Hardenberg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

mede vastgesteld door burgemeester, ondermandaat- en -volmachtbesluit vastgesteld door Algemeen Directeur

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 171 van de Gemeentewet
 2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. boek 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201921-01-2019nieuwe regeling

04-12-2018

gmb-2018-262748

2355425

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg en Besluit ondermandaat en –volmacht gemeente Hardenberg

 

Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg en

 

de burgemeester van de gemeente Hardenberg,

 

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,

 

gelet op artikel 171 van de Gemeentewet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3:60 tot en met 3:67 van het Burgerlijk Wetboek;

 

gelet op het Delegatie- en mandaatbesluit 2001, vastgesteld op 2 januari 2001;

 

besluiten:

 

 • 1.

  de Nadere regeling delegatie en mandaat 2001, vastgesteld op 9 januari 2001, zoals nadien gewijzigd, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, in te trekken;

 • 2.

  vast te stellen, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, de navolgende Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg:

 

 

 • 3.

  daar waar mandaten zijn verleend aan de Algemeen Directeur, deze toestemming te verlenen om ondermandaat te verlenen;

 • 4.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2019.

 

Dit besluit kan worden aangehaald als "Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg".

 

Aldus besloten in de vergadering van burge­meester en wethouders van Hardenberg, gehouden op 4 december 2018

De secretaris, De burgemeester,

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Hardenberg op 4 december 2018

de burgemeester voornoemd,

 

 

Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg

 

De Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg;

 

gelet op de Nadere regeling, delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg, zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg en de burgemeester van de gemeente Hardenberg, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, op 4 december 2018, waarin zij toestemming hebben verleend ondermandaat te verlenen;

 

besluit:

 

 • 1.

  vast te stellen het navolgende Besluit ondermandaat en –volmacht gemeente Hardenberg:

 

 

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2019.

 

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit ondermandaat en –volmacht gemeente Hardenberg".

 

Vastgesteld op 5 december 2018 door de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg

De Algemeen Directeur,

E.A.M.E. Friederichs