Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hattem

Gemeente Hattem - Wijziging CAR/UWO met betrekking tot wijziging salarisbedragen Cao Gemeenten 2017-2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHattem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Hattem - Wijziging CAR/UWO met betrekking tot wijziging salarisbedragen Cao Gemeenten 2017-2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 salaristabel per 1 augustus 2017 en sala

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
  2. artikel 160 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-201701-08-201701-01-2019Wijzigingen in de salarisbedragen, WML en IKB cao Gemeenten 2017-2019.

16-11-2017

gmb-2017-229638

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Hattem - Wijziging CAR/UWO met betrekking tot wijziging salarisbedragen Cao Gemeenten 2017-2019

Gelet op het besluit van het college van de Gemeente Hattem om de eenheidsmanager bedrijfsvoering te mandateren voor het vaststellen van wijzigingen in de CAR/UWO stel ik hierbij de wijzigingen in de CAR/UWO vast zoals genoemd in de LOGA brief van 9 oktober 2017, met het onderwerp:

Wijzigingen salarisbedragen, WML en IKB Cao Gemeenten 2017-2019 met kenmerk TAZ/U201700653 Lbr. 17/057 CvA/LOGA 17/10

 

 

CAR teksten met toelichting per 1 augustus 2017

 

A. Bijlage 1, Salarisverhoging, wordt als volgt aangevuld:

 

Met ingang van 1 augustus 2017 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,0%.

 

B. Bijlage IIA, salaristabel gemeenteambtenaren per 1 augustus 2017, nieuwe structuur, wordt de toelichting onder de salaristabel * vervangen door de volgende tekst:

 

Als het schaalbedrag onder het voor de medewerker geldende minimumloon ligt, heeft de medewerker per 1 augustus 2017 recht op het voor hem geldende minimumloon overeenkomstig de bepalingen in de WML voor medewerkers van 22 jaar en ouder. Vanaf 1 juli 2019 heeft de medewerker tenminste recht op het voor hem geldende minimumloon overeenkomstig de bepalingen in de WML voor medewerkers van 21 jaar en ouder. Voor de ambtenaar die valt onder de definitie van artikel 1:2c, eerste lid geldt een aparte schaal: schaal A. Het bedrag van de periodiek 0 is gelijk aan het wettelijk minimumloon. Het bedrag van de periodiek 11 is gelijk aan 120% van het wettelijk minimumloon. De salarisbedragen voor schaal A worden geïndexeerd op de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon en elk jaar op 1 januari vastgesteld door het LOGA en gepubliceerd op www.car-uwo.nl.

 

CAR-tekst met toelichting per 1 december 2017

A. In artikel 3:28, tweede lid, onder b wordt het percentage “6%” vervangen door: “6,5%”.

 

 

CAR-tekst met toelichting per 1 januari 2018

A. Bijlage 1, Salarisverhoging, wordt als volgt aangevuld:

Met ingang van 1 januari 2018 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,5%.

 

 

CAR-tekst met toelichting per 1 juli 2018

A. In artikel 3:28, tweede lid, onder b wordt het percentage “6,5%” vervangen door: “6,75%”.

 

 

Aldus vastgesteld door de eenheidsmanager bedrijfsvoering, de heer H. van Dijk, op 16 november 2017

Bijlage 1 salaristabel gemeenteambtenaren per 1 augustus 2017, nieuwe structuur en salaristabel gemeenteambtenaren per 1 januari 2018, nieuwe structuur