Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hattem

Gemeente Hattem – Eerste wijziging op de tarieventabel Legesverordening 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHattem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Hattem – Eerste wijziging op de tarieventabel Legesverordening 2020
CiteertitelGemeente Hattem - Eerste wijziging op de tarieventabel Legesverordening 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageGetekend Rb nr. 29 1e wijz. Legesverordening 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1e wijziging Legesverordening 2020

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet
  3. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-20201e wijziging Legesverordening 2020

25-05-2020

gmb-2020-153677

01-01-202016-06-2020Nieuwe verordening

16-12-2019

gmb-2019-309170

19072

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Hattem – Eerste wijziging op de tarieventabel Legesverordening 2020

Burgemeester en wethouders der gemeente Hattem;

 

Gelezen het voorstel van het college d.d. 11 maart 2020, no 22752;

 

Gelet op artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de:

 

DE EERSTE WIJZIGING VAN DE TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2020.

Artikel 1

Het tarief en de tekst van het navolgende artikel in de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2020 als volgt te wijzigen:

Artikel 2
  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van heffing of, zo dat later is, op de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Artikel 3

Deze verordening kan worden aangehaald als "1e wijziging Legesverordening 2020".

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad, gehouden op 25 mei 2020.

De voorzitter,

De griffier,