Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 9 van de Verordening heffing en invordering van Parkeerbelasting 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 9 van de Verordening heffing en invordering van Parkeerbelasting 2010
CiteertitelAanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 9 van de Verordening heffing en invordering van Parkeerbelasting 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening heffing en invordering van parkeerbelasting 2010, artikel 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011Nieuwe regeling

24-11-2009

De Heemsteder, 9 december 2009

440288

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 9 van de Verordening heffing en invordering van Parkeerbelasting 2010

Aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 9 van de Verordening heffing en invordering van Parkeerbelasting 2010

Burgemeester en wethouders van Heemstede;

Gelet op artikel 9 van de Verordening heffing en invordering parkeerbelasting 2010;

besluiten:

1

als gebieden waar met ingang van 1 januari 2010 tegen betaling van parkeerbelasting

mag worden geparkeerd, aan te wijzen, conform de kaarten “Tekening 1” d.d. 28-10-2009, “Tekening 2” d.d. 28-10-2009, “Tekening 3” d.d. 03-11-2008 en “Tekening 4” d.d. 28-10-2009:

 • a.

  de fiscale gebieden als bedoeld in artikel 1.2.1 van de tarieventabel behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting:

  Sector A:

  Brederolaan

  H. Heijermanslaan

  P.C. Hooftkade

  C. Huygenslaan

  Tesselschadelaan

  Alberdingk Thijmlaan (tussen de P.C. Boutenskade en de Jacques Perklaan)

  Camphuysenlaan

  Vondelkade

  Zandvoortselaan west noordzijde

  Stormvogelweg

  Schollevaarlaan (woningen 1 t/m 17 oneven)

  Sector B:

  Parallelweg Zandvoortselaan west zuid zijde (winkels)

  Parkeerplaatsen aan het Roemer Visscherplein, ter hoogte van nummer 25

  Sector C:

  Parkeerplaatsen direct aan de westzijde van het NS-station Heemstede-Aerdenhout

  Sector D:

  Schollevaarlaan (woningen 19 t/m 59 oneven)

  Ooievaarlaan

  Kraanvogellaan

  Reigerlaan

  Roerdomplaan

  Jan van Gentlaan

  Pelikaanlaan

  Sector E:

  Parkeerplaatsen langs de Leidsevaartweg waterkant

  Sector F:

  Spoorzichtlaan

  Spoorplein

  Leidsevaartweg parallelweg tussen gemeentegrens en huisnummer 101

  Sector G:

  Binnenweg

  Raadhuisstraat van Postlaan tot Kerklaan

  Enkele parkeerplaatsen in de Lindenlaan, nabij Binnenweg

  Enkele parkeerplaatsen in de Kastanjelaan, nabij Binnenweg

  Bronsteeweg ter hoogte van huisnummer 2 en 4

 • b.

  de vergunningengebieden als bedoeld in artikel 1.2.2 van de tarieventabel behorende bij de Verordening heffing en invordering van parkeerbelasting 2010:

  Sector K

  Alberdingk Thijmlaan huisnummers 1 tot en met 45

  Alberdingk Thijmlaan huisnummers 2 tot en met 32

  Asterkade

  Azalealaan

  Clivialaan

  Frederik van Eedenplein

  Hortensialaan

  Irislaan huisnummers 1 en 2

  Willem Klooslaan

  Narcissenlaan huisnummers 1 en 2

  Orchideeënlaan

  Jacques Perklaan huisnummers 2 tot en met 12

  Rhododendronplein

  Zandvoorter Allee

  Zandvoortselaan 48 C tot en met 84

  Zandvoortselaan 59 tot en met 151

  Sector L

  Parkeerterrein aan de westzijde van het Raadhuis Heemstede, Raadhuisplein 1

2

te bepalen dat de belasting op de volgende tijdstippen moet worden voldaan:

Sectoren:

 

 

 

 

 

 

A B D E G

Maandag tot en met zaterdag

:

09.00

-

18.00

uur

 

Met uitzondering van feestdagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Elke dag, de gehele dag

:

00.00

-

24.00

uur

 

 

 

 

 

 

 

F

Maandag tot en met vrijdag

:

09.00

-

18.00

uur

 

Met uitzondering van feestdagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

Maandag tot en met vrijdag

:

07.00

-

13.00

uur

 

 

 

 

 

 

 

L

Maandag tot en met donderdag

:

07.30

-

16.00

uur

3

te bepalen dat de belasting als bedoeld in artikel 2 onder a van de Verordening heffing en invordering van parkeerbelasting 2010 moet worden voldaan:

 • ·

  door het werpen van munten van minimaal € 0,10 in de parkeerautomaten of – meters;

 • ·

  op één van de andere wijzen zoals op de parkeerautomaat of parkeermeter is aangegeven.

4

te bepalen dat de belasting als bedoeld in artikel 2 onder b van de Verordening heffing en invordering van parkeerbelasting 2010 moet worden betaald door voldoening van de aanslag binnen de op het aanslagbiljet vermelde betaaltermijn.

5

dat het aanwijzingsbesluit van 1 januari 2009 vervalt met ingang van 1 januari 2010 met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft voor de tijdvakken waarvoor deze heeft gegolden.

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 24 november 2009.