Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Verordening betreffende het toekennen van erepenningen der gemeente Heemstede

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening betreffende het toekennen van erepenningen der gemeente Heemstede
CiteertitelVerordening betreffende het toekennen van erepenningen der gemeente Heemstede
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-201023-04-2004Nieuwe regeling

22-04-2004

De Heemsteder, 10 februari 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening betreffende het toekennen van erepenningen der gemeente Heemstede

 

 

Artikel 1

Ingesteld worden:

 • 1.

  De erepenning van de Gemeente Heemstede in goud;

 • 2.

  De erepenning van de Gemeente Heemstede in brons.

Artikel 2
 • 1.

  De erepenning van de gemeente Heemstede heeft een middellijn van 50 mm;

 • 2.

  Op de voorzijde van de penning is het Raadhuis van de Gemeente Heemstede afgebeeld met de woorden “Gemeentebestuur van Heemstede” en draagt aan de achterzijde een toepasselijke inscriptie.

Artikel 3

De erepenning in goud wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering aan hen, die zich jegens de Gemeente Heemstede in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. De erepenning in goud wordt toegekend door de raad van de Gemeente Heemstede op voorstel van burgemeester en wethouders.

Artikel 5

De erepenning in brons wordt toegekend aan personen, instellingen, verenigingen etc. die zich jegens de Heemsteedse gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt. De erepenning in brons wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Heemstede.

Artikel 6

Bij de toekenning van de erepenning in brons worden de navolgende criteria gehanteerd:

 • 1.

  Ten aanzien van personen:

  Betrokkene moet zich voor de Heemsteedse gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt, bijvoorbeeld in het vrijwilligerswerk of als verenigingsbestuurder;

  Er moet in een lange reeks van jaren een bovenmatige persoonlijke inzet zijn geleverd met een reikwijdte boven het wijk- c.q. groepsbelang;

  De verdiensten moeten binnen een bepaald werkveld algemeen als bijzonder erkend worden.

 • 2.

  Ten aanzien van verenigingen, instellingen etc.: De erepenning kan bij de viering van jubilea van tenminste 25 jaar worden toegekend aan verenigingen, instellingen etc., welker activiteiten voor de inwoners van Heemstede van belang zijn.

Artikel 7
 • 1.

  Van elke toekenning van een erepenning houden burgemeester en wethouders aantekening in een register, volgens een door hen vast te stellen model;

 • 2.

  Het register waarin de toekenning van erepenningen wordt ingeschreven, draagt de naam van “Ereboek der Gemeente Heemstede”. In dit “Ereboek” worden de bijzonderheden, die tot de toekenning hebben geleid, mede vermeld.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag van vaststelling.

Vastgesteld bij raadsbesluit van 22 april 2004, nr. 22