Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Randvoorwaarden en profielschets vertrouwenspersoon

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRandvoorwaarden en profielschets vertrouwenspersoon
CiteertitelRandvoorwaarden en profielschets vertrouwenspersoon
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2019Nieuwe regeling

08-12-2011

De Heemsteder 21 december 2011

555857

Tekst van de regeling

Intitulé

Randvoorwaarden en profielschets vertrouwenspersoon

 

 

 

randvoorwaarden van de vertrouwenspersoon

a.

Hij/zij moet persoonlijke bekendheid hebben binnen het bedrijf. Dit kan gerealiseerd worden via intranet e.d.

b.

Hij/zij moet onafhankelijk kunnen handelen.

c.

Door zijn/haar functie en sociale achtergrond moet hij/zij gemakkelijk te benaderen zijn.

d.

Hij/zij moet ruimte en tijd hebben om mensen ongestoord te kunnen ontvangen.

e.

Hij/zij moet ongestoord van de telefoon gebruik kunnen maken.

f.

Er moet een budget beschikbaar zijn voor noodzakelijke uitgaven.

g.

Deskundigheidsbevordering en het op peil houden daarvan is een vereiste.

profielschets van de vertrouwenspersoon

de vertrouwenspersoon dient

de vertrouwenspersoon dient bekend te zijn met

-goede contactuele eigenschappen te hebben

-maatschappelijke posities

-zelfstandig te kunnen optreden

-machtsverhoudingen

-een invoelend vermogen te hebben

-socialisatieprocessen (waarom reageren

mensen zoals ze reageren)

-goed te kunnen luisteren

-externe hulpverlenende instanties

-geheimhouding te kunnen bieden

-juridische mogelijkheden

-te kunnen omgaan met emotionele

gedragingen

-gesprekstechnieken

-te kunnen omgaan met weerstanden

-cultuur en structuur van de organisatie

-te kunnen omgaan met eigen emoties

 

Vastgesteld door de gemandateerd functionaris op 8 december 2011.