Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Aanwijzingsbesluit heffing en invordering van parkeerbelastingen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffing en invordering van parkeerbelastingen 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffing en invordering van parkeerbelastingen 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 en 2 bij Aanwijzingsbesluit 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit Aanwijzingsbesluit vervangt het Aanwijzingsbesluit heffing en invordering van parkeerbelastingen 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heemstede/CVDR433969/CVDR433969_1.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019Nieuwe regeling

12-12-2017

gmb-2017-231068

698165

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffing en invordering van parkeerbelastingen 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

 

gelet op artikel 2 van de vigerende Parkeerverordening en artikel 9 van de Verordening parkeerbelasting besluit vast te stellen:

 

Besluit tot aanwijzing van plaatsen betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur (Aanwijzingsbesluit heffing en invordering van parkeerbelastingen 2018)

Artikel 1  

Als plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a, van de Verordening heffing en invordering van parkeerbelasting wordt vastgesteld de bij dit besluit behorende bijlage 1 ‘Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren in de gemeente Heemstede’.

 

Artikel 2  

Als plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b, van de Verordening heffing en invordering parkeerbelasting, wordt vastgesteld de bij dit besluit behorende bijlage 2 ‘Plaatsen waar vergunning parkeren geldt in de gemeente Heemstede’.

 

Artikel 3  

Het Aanwijzingsbesluit heffing en invordering van parkeerbelastingen 2017 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018. Zij blijft nog van toepassing op de belastbare feiten die zich voor deze datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 

Artikel 5  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit heffing en invordering van parkeerbelastingen 2018.

 

Vastgesteld door het college op 12 december 2017.