Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Besluit sociaal domein gemeente Heiloo 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit sociaal domein gemeente Heiloo 2018
CiteertitelBesluit sociaal domein gemeente Heiloo 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heiloo/CVDR448852/CVDR448852_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-201802-03-201801-08-2020Nieuwe regeling

13-03-2018

gmb-2018-66145

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit sociaal domein gemeente Heiloo 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo;

 

gelet op artikel 8, tweede lid, artikel 9, tweede lid, artikel 17b, vierde lid en artikel 18, derde lid van de Verordening sociaal domein gemeente Heiloo 2017;

besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

 

Besluit sociaal domein gemeente Heiloo 2018

Artikel 1. Maatwerkvoorzieningen jeugd

[gereserveerd]

Artikel 2. Maatwerkvoorzieningen WMO

[gereserveerd]

Artikel 3. Kostprijs voor diensten

 • 1.

  Voor begeleiding bij zelfstandig en veilig wonen wordt voor de berekening van de eigen bijdrage een kostprijs per week gehanteerd van:

  • a.

   € 10, - bij hulpintensiteit 1

  • b.

   € 30, - bij hulpintensiteit 2

  • c.

   € 70, - bij hulpintensiteit 3

  • d.

   € 100, - bij hulpintensiteit 4

 • 2.

  Voor begeleiding bij een zinvolle daginvulling wordt voor de berekening van de eigen bijdrage een kostprijs per week gehanteerd van:

  • a.

   € 20, - bij hulpintensiteit 1

  • b.

   € 60, - bij hulpintensiteit 2

  • c.

   € 140, - bij hulpintensiteit 3

 • 3.

  Voor respijtzorg voor een ondersteund netwerk wordt voor de berekening van de eigen bijdrage een kostprijs gehanteerd van € 30, - per etmaal.

Artikel 4. Waardering mantelzorgers

De jaarlijkse waardering voor mantelzorgers van inwoners bestaat uit een cadeaubon ter waarde van ten hoogste € 100,-. Deze kan jaarlijks door de inwoner tussen 1 september en 1 november door middel van een door het college vastgesteld formulier worden aangevraagd. Na beoordeling wordt de cadeaubon aan de mantelzorger verstuurd voor 31 december van het betreffende jaar.

Artikel 5. Inwerkingtreding

 • 1.

  Het Besluit sociaal domein gemeente Heiloo 2017, zoals vastgesteld op 2 mei 2016, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 2 maart 2018.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit sociaal domein gemeente Heiloo 2018.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 13 maart 2018.

de secretaris,

de heer drs. G.H.S.Heemskerk MBA

de burgemeester,

de heer T.J.Romeyn