Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Databankverordening WOZ van Heiloo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDatabankverordening WOZ van Heiloo
CiteertitelDatabankverordening WOZ Heiloo
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpDatabankverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-200401-01-2020nieuwe regeling

03-05-2004

Uitkijkpost, 09-06-2004

07-700

Tekst van de regeling

Intitulé

Databankverordening WOZ van Heiloo

 

 

Artikel 1  

 • 1

  De gemeente Heiloo behoudt zich het recht, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet, uitdrukkelijk voor, te weten:

  Het college heeft het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor de volgende handelingen:

  • a.

   het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;

  • b.

   het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van een databank, voorzover dit in strijd is met de normale exploitatie van die databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van de producent van de databank.

Artikel 2  

 • 1

  Het college kan toestemming verlenen voor het verveelvoudigen en openbaar maken van de gemeentelijke databank WOZ. Indien sprake is van een niet gerechtvaardigd belang zullen aan de gegevensverstrekking specifieke voorwaarden worden verbonden.

Artikel 3  

 • 1

  Deze verordening treedt in werking 6 weken na de datum van haar afkondiging.

 • 2

  Deze verordening kan worden aangehaald als Databankverordening WOZ Heiloo.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Heiloo in zijn openbare vergadering van 3 mei 2004.