Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Bodemkwaliteitskaart en Bodembeheerplan 2007 - 2012 gemeente Helmond

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBodemkwaliteitskaart en Bodembeheerplan 2007 - 2012 gemeente Helmond
CiteertitelBodemkwaliteitskaart en Bodembeheerplan 2007 - 2012 gemeente Helmond
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu
Externe bijlagenBodembeheerplan Bodemkwaliteitskaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Bouwstoffenbesluit
 2. Vrijstellingsregeling grondverzet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-200709-11-2012nieuwe regeling

30-10-2007

Gemeenteblad, 2007, 63

Collegebesluit, 2007, 0756202

Tekst van de regeling

Intitulé

BODEMKWALITEITSKAART EN BODEMBEHEERPLAN 2007 – 2012 HELMOND

Burgemeester en wethouders van Helmond;

Gelet op grond van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming geldende eisen ten aanzien van het gebruiken van licht verontreinigde grond als bodem ( Vrijstellingsregeling grondverzet ).

 

Besluit

 • I.

  Vast te stellen de Bodemkwaliteitskaart en Bodembeheerplan 2007 -2012 Helmond

Burgemeester en Wethouders van Helmond maken bekend dat zij in hun vergadering van 30 oktober 2007 een geactualiseerde versie van de gemeentelijke bodembeheerplan met bodemkwaliteitkaart hebben vastgesteld. De nieuwe bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan zijn in samenwerking met de SRE Milieudienst opgesteld voor het gehele gemeentelijk grondgebied.

 

De bodemkwaliteitskaart geeft inzicht in de kwaliteit van de bodem in een bepaald gebied. In het bodembeheerplan wordt op basis van de gegevens uit de bodemkwaliteitskaart beschreven of en in welke mate uitwisseling van grond binnen en tussen gebieden is toegestaan. De basis hiervoor is de landelijke Vrijstellingsregeling grondverzet voor hergebruik van grond als bodem. Toezicht op en handhaving van de Vrijstellingsregeling grondverzet en het bodembeheerplan is opgedragen aan de SRE Milieudienst.

 

 • II.

  Deze Bodemkwaliteitskaart en Bodembeheerplan 2007 – 2012 Helmond treedt in werking één dag na bekendmaking.

 • III.

  Het Bodembeheerplan met Bodemkwaliteitskaart uit 2001 in te trekken.

Aldus besloten in de vergadering van 30 oktober 2007.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

Drs. A.A.M. Jacobs.

De secretaris,

Mr. A.C.J.M. de Kroon.

Bekend gemaakt op:

8 november 2007

De gemeentesecretaris

Mr. A.C.J.M. de Kroon

Bodemkwaliteitskaart en Bodembeheerplan 2007 - 2012  

Bodembeheerplan

Bodemkwaliteitskaart