Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

BESLUIT ONDERMANDAAT

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBESLUIT ONDERMANDAAT
CiteertitelBESLUIT ONDERMANDAAT
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:9
  2. Algemene mandaatregeling Helmond 2017, art. 2:2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2018Nieuwe regeling

05-02-2018

gmb-2018-33497

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT ONDERMANDAAT

De Specialist belastingen, als bedoeld in functieboek 2 (3 mei 2016);

gelet op het bepaalde in artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:2 van de Algemene mandaatregeling Helmond 2017;

besluit:

 

Helmond, 5 februari 2018

De Specialist belastingen.

R.Swinkels