Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Handhavingsprotocol Verordening Scheepvaartrechten Helmond 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsprotocol Verordening Scheepvaartrechten Helmond 2004
CiteertitelHandhavingsprotocol Verordening Scheepvaartrechten Helmond 2004
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpverkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening Scheepvaartrechten 2004, art. 9
  2. Algemene wet inzake Rijksbelastingen, art. 47, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2007nieuwe regeling

30-10-2007

Gemeenteblad, 2007, 101

Collegebesluit, 2007, --

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsprotocol Verordening Scheepvaartrechten Helmond 2004

 

 

Omschrijving:

Medewerkers van de afdeling SB.WE.EX worden regelmatig geconfronteerd met gezagvoerders en schippers die het havengeld niet wensen te voldoen

 

Wettelijke grondslag:

- Artikel 9 Verordening Scheepvaartrechten 2004.

- Artikel 47, derde lid, van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen.

 

Acties:

Medewerker SB.WE.EX

- Bij niet willen voldoen havengeld, vragen naar naam en/of identiteitsbewijs.

- Bij niet voldoen VORDEREN identiteitsbewijs.

- Bij niet voldoen aan vordering overhandigen informatiebrief.

- Waarschuwen Stichting Stadswacht Helmond/ regiopolitie.

 

Stichting Stadswacht Helmond

- Vorderen identiteitsbewijs.

- Bij niet voldoen aanzeggen proces verbaal.

- Opmaken procesverbaal.

- Bij niet meewerken aan verzoek waarschuwen regiopolitie.

 

Regiopolitie

- Vorderen identiteitsbewijs.

- Bij niet voldoen maakt stadssurveillant proces verbaal op.

- Bij niet voldoen volgt aanhouding.

Burgemeester en wethouders van Helmond

De burgemeester,

Drs. A.A.M. Jacobs

De secretaris,

Mr. A.C.J.M. de Kroon

Bekend gemaakt op:

10 december 2007

De gemeentesecretaris,

Mr. A.C.J.M. de Kroon