Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent type woningen starterslening Helmond 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent type woningen starterslening Helmond 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit type woningen starterslening Helmond 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Helmond/CVDR616005/CVDR616005_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2018nieuwe regeling

04-12-2018

gmb-2018-271710

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent type woningen starterslening Helmond 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2 aanhef en onder c van de Verordening Starterslening Helmond

2018 van de gemeente Helmond;

 

besluit:

 

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit type woningen starterslening Helmond 2018.

Artikel 1 Aanwijzing type woningen

Als type woningen die in aanmerking komen voor een starterslening in de zin van artikel 2 aanhef en onder c van de Verordening Starterslening Helmond 2018 worden aangewezen:

  • a.

    Nieuwe koopwoningen;

  • b.

    Bestaande koopwoningen.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking van dit besluit.

Besloten in de vergadering van 4 december 2018

Burgemeester en wethouders van Helmond

de burgemeester

mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel

de secretaris

mr. drs. A.P.M. ter Voert