Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Uitvoeringsbesluit aanwijzing wijken bewonersinitiatieven Helmond 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit aanwijzing wijken bewonersinitiatieven Helmond 2009
CiteertitelUitvoeringsbesluit aanwijzing wijken bewonersinitiatieven Helmond 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpstads- en dorpsvernieuwing

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Nadere regels subsidie bewonersinitiatieven Helmond 2009, art. 1.2, lid 2
 2. Algemene Subsidieverordening Helmond 2009

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2009nieuwe regeling

24-06-2009

Gemeenteblad, 2009, 63

Collegebesluit, 2009, 0900974
20-02-200901-01-200901-10-2009nieuwe regeling

23-09-2008

Gemeenteblad, 2009, 22

Collegebesluit, 2009, 0856079

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit aanwijzing wijken bewonersinitiatieven Helmond 2009

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond,

Collegevoorstel 0856079

gelet op artikel 1.2, tweede lid van de Nadere regels subsidie bewonersinitiatieven Helmond 2009 en de Algemene subsidieverordening Helmond 2009

 

Besluit:

 • I.

  Aan te wijzen als wijken waarop de Nadere regels subsidie bewonersinitiatieven Helmond 2009 van toepassing zijn: Binnenstad Oost, Helmond West, Helmond Noord en Rijpelberg.

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt gelijktijdig met de Nadere regels subsidie bewonersinitiatieven Helmond 2009 en werkt terug tot 1 januari 2009 voor de wijken Binnenstad Oost en Helmond West. Voor de wijken Helmond Noord en Rijpelberg treedt dit besluit in werking op 1 oktober 2009.

Bezwarenclausule

Bent u het als belanghebbende niet eens met dit besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht.

U stuurt uw bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders

Postbus 950

5700 AZ Helmond

 

Doet u dat binnen zes weken na de dag waarop dit besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt! Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op www.helmond.nl.

In uw bezwaarschrift staat in ieder geval:

 • a.

  uw naam en adres

 • b.

  de dagtekening (de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven)

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht

 • d.

  de gronden (argumenten) van het bezwaar

Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen!

 

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, wordt het besluit niet geschorst. Nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u wel een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar:

De Voorzieningenrechter

Sector bestuursrecht

Postbus 90125

5200 MA ’s-Hertogenbosch

Besloten in de vergadering van 24 juni 2009.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

Drs. A.A.M. Jacobs.

De secretaris,

Mr. A.C.J.M. de Kroon.

Bekend gemaakt op:

3 juli 2009

De gemeentesecretaris,

Mr. A.C.J.M. de Kroon.