Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-201901-01-2019Nieuwe regeling

29-01-2019

gmb-2019-26774

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 

gelet op artikel 231 van de Gemeentewet, alsmede artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ en op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

 

besluit

 

met ingang van 1 januari 2019 aan te wijzen als:

 

heffingsambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet en WOZ-ambtenaar in de zin van artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ, alsmede belast met de uitvoerende bevoegdheden in het kader van de Wet WOZ:

 

  • mevrouw G. Smedinga, Team Financiële administratie & Belastingen;

 

en als diens plaatsvervanger:

 

  • mevrouw C.F.M. Veltman, Team Financiële administratie & Belastingen;

 

Genoemde personen zijn op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel c, tevens aangewezen voor de verzending van aanslagbiljetten.

 

Het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2019.

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 29 januari 2019

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris.