Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

MANDAATBESLUIT INVORDERINGSAMBTENAAR GEMEENTE HET HOGELAND 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMANDAATBESLUIT INVORDERINGSAMBTENAAR GEMEENTE HET HOGELAND 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-201901-01-2019Nieuwe regeling

15-03-2019

gmb-2019-97226

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAATBESLUIT INVORDERINGSAMBTENAAR GEMEENTE HET HOGELAND 2019

De invorderingsambtenaar,

 

gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland d.d. 29 januari 2019 tot aanwijzing van haar als gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet;

 

overwegende, dat de uitoefening van de bevoegdheden door uitsluitend de invorderings-ambtenaar ondoelmatig is aangezien zij bij regelmaat voorkomen;

 

b e s l u i t :

  • Mevrouw H. Bremer-Venema

  • Mevrouw J.G. Huizenga en

  • Mevrouw T.A.M. Zark-Kloor

 

van het Team Financiële administratie en Belastingen te mandateren om namens haar op te treden.

 

Aan de mandatering wordt de volgende voorwaarde verbonden:

  • ondermandaat van bovengenoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

 

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2019.

 

Bedum, 15 maart 2019

De invorderingsambtenaar van de gemeente Het Hogeland,

Mevrouw C.F.M. Veltman