Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heumen

Besluit Markt en Overheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeumen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Markt en Overheid
CiteertitelBesluit Markt en Overheid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 25h, lid 5 van de Mededingingswet
 2. Wet Markt en Overheid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2014Onbekend

18-12-2014

Gemeenteblad. Jaargang 2014, Nr. 79993

10 12

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Markt en Overheid

Wet Markt en Overheid

De raad van de gemeente Heumen in openbare vergadering bijeen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014;

gelet op artikel 25 h, vijfde lid van de Mededingingswet en de Wet Markt en Overheid.

 

 

b e s l u i t:

De volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25 h, vijfde lid, van de Mededingingswet:

 • -

  De verhuur van sportzaal Brede School in Malden;

 • -

  Verhuur van ondergronden van de buitensportaccommodaties;

 • -

  Verhuur van molens en kerken.

WD

Malden, 18 december 2014

DE RAAD VOORNOEMD;

De raadsgriffier,

L.Bosland.

De burgemeester,

P.Mengde.