Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Heusden 2013 (AVOI)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Heusden 2013 (AVOI)
CiteertitelAlgemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Heusden 2013 (AVOI)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening
Externe bijlageAlgemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

tekst in PDF formaat

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artik. 149, 154, 156 en 229
  2. Belemmeringenwet Privaatrecht, art. 1
  3. Telecommunicatiewet, art. 5.2 en 5.4
  4. APV
  5. Awb, titel 4.5 art. 3:4 en 4:81
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-2013nieuw

26-03-2013

De Scherper, 10-04-2013

OORWP10

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Heusden 2013 (AVOI)