Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Uitvoeringsregeling verkoop en verhuur van groenstroken (gewijzigd)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling verkoop en verhuur van groenstroken (gewijzigd)
CiteertitelUitvoeringsregeling verkoop en verhuur van groenstroken (gewijzigd)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie
Externe bijlageUitvoeringsregeling verkoop groenstroken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tekst in PDF formaat, zie link.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Kadernota grondbeleid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-2013Wijziging op de uitvoeringsregeling van 2011

24-09-2013

Onbekend

359950

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling verkoop en verhuur van groenstroken (gewijzigd)