Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Besluit grondprijzen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit grondprijzen 2015
CiteertitelBesluit grondprijzen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinancien
Externe bijlageBesluit Grondprijzen 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De besluittekst is bijgevoegd als PDF bestand

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Kadernota grondbeleid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201401-01-2017Nieuw

16-12-2014

www.officielebekendmakingen.nl, 19-12-2014

408868

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit grondprijzen 2015