Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Beleidsregel subsidie verkeerseducatie en verkeersveiligheid 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel subsidie verkeerseducatie en verkeersveiligheid 2015
CiteertitelBeleidsregel subsidie verkeerseducatie en verkeersveiligheid 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën
Externe bijlageBeleidsregel subsidie verkeerseducatie en verkeersveiligheid 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Inhoudelijke Tekst in PDF formaat toegevoegd

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Heusden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-2015Nieuw

13-01-2015

www.officielebekendmakingen.nl, 19-01-2015

413588

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel subsidie verkeerseducatie en verkeersveiligheid 2015

 

 

Het college van de gemeente Heusden;

gelet op de algemene subsidieverordening gemeente Heusden;

besluit;

vast te stellen de navolgende:

 

Beleidsregel subsidie verkeerseducatie en verkeersveiligheid 2015 .

 

Deze beleidsregel treedt een dag na bekendmaking in werking.

Tegelijk met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de beleidsregel subsidie verkeerseducatie en verkeersveiligheid 2014 ingetrokken.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente Heusden, gehouden op  13 januari 2015

 

De secretaris,                                      de burgemeester,

mr. J.T.A.J. van der Ven                        drs. J. Hamming

 

Beleidsregel subsidie verkeerseducatie en verkeersveiligheid 2015