Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Aanwijzing toezichthouders APV en Afvalstoffenverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing toezichthouders APV en Afvalstoffenverordening
CiteertitelAanwijzing toezichthouders APV en Afvalstoffenverordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 5.2
  2. Afvalstoffenverordening van de gemeente Heusden, art.34
  3. Algemene plaatselijke verordening, art. 6:2
  4. Wetboek van Strafvordering, art. 142 en het Besluit Boa

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-201620-01-2016nieuw

19-01-2016

www.officielebekendmakingen.nl, 25-1-2016

456910

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing toezichthouders APV en Afvalstoffenverordening

 

 

 

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 19 januari 2016

gelet op: afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht; art. 142 Wetboek van Strafvordering en het Besluit Boa; artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening en artikel 34 van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Heusden;

 

besloten:

 

-De medewerkers van de Afdeling Stadstoezicht van de gemeente ’s-Hertogenbosch aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening en artikel 34 van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Heusden en als zodanig te belasten met het toezicht en naleving van alle artikelen van de betreffende verordening waarvoor het college het bevoegde bestuursorgaan is.

 

namens het college van Heusden,

de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven