Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Besluit parkeren grote voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit parkeren grote voertuigen
CiteertitelBesluit parkeren grote voertuige
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpverkeer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV, art. 5:8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-2016Nieuw

23-02-2016

www.officielebekendmakingen.nl,26-2-12016

456956

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit parkeren grote voertuigen

 

 

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 23 februari 2016;

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden 2013;

overwegende dat het wenselijk is dat ter hoogte van Industrieweg 5-5a in Heesbeen het parkeren van grote voertuigen mogelijk wordt gemaakt;

 

besloten:

 • ·

  het uitvoeringsbesluit van 26 maart 2013 betreffende het parkeren van grote voertuigen in te trekken;

 • ·

  dat het ter bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente behoudens ontheffing van burgemeester en wethouders verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op de openbare weg binnen de komgrenzen van de gemeente Heusden;

 • ·

  dat het met het oog op verdeling van beschikbare parkeerruimte behoudens ontheffing van burgemeester en wethouders verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter, te parkeren op de openbare weg binnen de komgrenzen van de gemeente Heusden;

 • ·

  dat deze verboden niet gelden op de parkeerterreinen:

  • ·

   aan de Bakkersdam in Heusden;

  • ·

   aan de Spoorlaan (tussen Lipsstraat en Stationsstraat) in Drunen;

  • ·

   ten oosten van de Venbroekstraat, achter de daar aanwezige bedrijven, in Nieuwkuijk;

  • ·

   aan de Parallelweg-Oost ter hoogte van nummers 86-90 in Vlijmen;

  • ·

   aan de Industrieweg ter hoogte van nummers 5-5a in Heesbeen;

 • ·

  dat deze verboden ook niet gelden voor het parkeren van autobussen op het ten noorden van de Nieuwkuijksestraat, ter hoogte van de panden nummers 94 t/m102, gelegen parkeerterrein in Nieuwkuijk van ’s zondags 07:00 uur tot ’s zaterdags 17:00 uur.