Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilversum

Intrekken Afwijkingenbeleid Kruimelregeling. Hilversum. 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilversum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIntrekken Afwijkingenbeleid Kruimelregeling. Hilversum. 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBeleidsregels afwijken van bestemmingsplannen Raadsinformatiebrief

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2019wijziging

12-11-2019

gmb-2019-283035

Intrekken Afwijkingenbeleid Kruimelregeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Intrekken Afwijkingenbeleid Kruimelregeling. Hilversum. 2019

 

 

 

B&W besluit

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

Gelet op het voorstel Intrekken Afwijkingenbeleid Kruimelregeling met kenmerk 583966,

 

besluiten:

 

1. De beleidsregels voor het afwijken van een bestemmingsplan via de ‘Kruimelregeling’ van artikel 4, bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, in te trekken.

2. De raad te informeren conform bijgevoegde raadsinformatiebrief.

 

Hilversum, 12 november 2019

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

 

 

D. Emmer P.I. Broertjes

 

 

Toelichting

De Omgevingswet treedt, naar alle waarschijnlijkheid, op 1 januari 2021 in werking. De gemeente oefent al geruime tijd met de mogelijkheden die die wet straks geeft. Zo veel als mogelijk is, wordt in de geest van de Omgevingswet gewerkt. In dat kader is de vraag gesteld of het Afwijkingenbeleid voor de Kruimelregeling nog wel bruikbaar is of misschien kan worden ingetrokken.

De beleidsregels voor de Kruimelregeling bepalen vooraf wanneer wel of niet meegewerkt wordt (kan worden) aan (bouw)initiatieven die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Het Afwijkingenbeleid voor de Kruimelregeling draagt dus niet bij aan de beweging die nodig is om de doelen van de Omgevingswet te laten slagen.