Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilversum

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en vechtstreek d.d. 9 april 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilversum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en vechtstreek d.d. 9 april 2020
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanwijzingsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-2020regeling

09-04-2020

gmb-2020-97678

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en vechtstreek d.d. 9 april 2020

 

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek,

 

Gezien de wens tot een zo breed mogelijke inzet van toezichthouders voor de handhaving van de noodverordening binnen de gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek;

 

Gelet op artikel 4.2 van de Noodverordening;

 

Wijst de volgende boa’s aan als bedoeld in artikel 4.2 onder b en de volgende toezichthouders aan als bedoeld in artikel 4.2 onder c van de noodverordening van de Voorzitter Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek d.d. 26 maart 2020:

 

1. Alle boa’s die als zodanig zijn aangewezen door de bestuursorganen van de gemeenten;

2. Medewerkers in dienst van de GAD, voor zover aangewezen als boa of werkzaam als toezichthouders, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

3. Medewerkers in dienst van de Veiligheidsregio, voor zover werkzaam als toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

4. Medewerkers in dienst van de omgevingsdienst OFGV, voor zover werkzaam als toezichthouders, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

5. Medewerkers in dienst van het GNR, voor zover werkzaam als toezichthouders, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

6. Medewerkers in dienst van Natuurmonumenten, voor zover werkzaam als toezichthouders, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

7. Medewerkers in dienst van de waterschappen Zuiderzeeland en Amstel, Gooi en Vecht, voor zover werkzaam als toezichthouders, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

8. Medewerkers in dienst van het Recreatieschap Midden-Nederland, voor zover werkzaam als toezichthouders, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

9. Overige medewerkers in dienst van de gemeenten die voor diverse taken binnen de gemeenten (zoals havenmeesters, bouw-inspecteurs, milieu-inspecteurs, enz.) zijn aangewezen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, en overige als zodanig aangewezen toezichthouders.

 

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking na bekendmaking op de website van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, en wordt aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit toezichthouders Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek”.

 

Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zoals dat is vastgesteld op 28 maart 2020 wordt ingetrokken.

 

Vastgesteld op 9 april 2020 te Hilversum

 

 

DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO GOOI EN VECHTSTREEK

 

 

 

 

P.I. Broertjes