Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilversum

Tarieven voor het gebruik van gemeentelijke sportaccomodaties met ingang van 1 januari 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilversum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieven voor het gebruik van gemeentelijke sportaccomodaties met ingang van 1 januari 2011
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201111-04-2016Nieuwe regeling

16-11-2010

De Gooi en Eembode, 07-01-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieven voor het gebruik van gemeentelijke sportacoomodaties met ingang van 1 januari 2011

 

 

 

 

Tarieven voor het gebruik van

gemeentelijke sportaccommodaties

met ingang van 1 januari 2011

 

Artikel 1:

 

 

 

De Tarieven voor het gebruik van de onoverdekte sportaccommodaties

Index 0%

Index 1,5%

 

 

(afgerond)

(afgerond)

 

Accommodatie

tarief 2010

Tarief 2011

 

atletiekvoorzieningen (incidenteel gebruik per uur)

€ 31,20

€ 31,70

 

atletiekvoorzieningen (incidenteel gebruik per dag)

€ 247,75

€ 251,50

 

7-handbalveld (verhard)

€ 1.973,50

€ 2.003,10

 

honkbalveld

€ 1.974,50

€ 2.004,10

 

softbalveld

€ 1.974,50

€ 2.004,10

 

korfbalveld

€ 2.305,25

€ 2.339,80

 

rugbyveld

€ 5.184,65

€ 5.262,40

 

cricketveld

€ 2.592,35

€ 2.631,25

 

American Footballveld nieuw 2011 (besluit: gelijk aan natuurgras voetbalveld)

-

€ 4.344,95

 

kunstgrasveld sportcomplex Berestein (veld nr. 6))

€ 11.445,00*

€ 12.156,00*

 

kunstgrasveld sportcomplex Anna´s Hoeve (veld nr. 5)

€ 11.445,00*

€ 12.156,00*

 

kunstgrasveld sportcomplex Loosdrecht (veld nr. 1))

€ 15.000,00*

€ 15.000,00*

 

kunstgrasveld sportcomplex Loosdrecht (veld nr 3)

€ 15.000,00*

€ 15.000,00*

 

kunstgrasveld sportcomplex Berestein (veld nr. 13)

€ 15.000,00*

€ 15.000,00*

 

voetbalveld (volledig verenigingsgebruik)

€ 4.280,75

€ 4344,95

 

voetbalveld (per wedstrijd incl. 2 kleed-/wasruimten

€ 77,55

€ 78,70

 

voetbalveld (per wedstrijd excl. kleed-/wasruimte)

€ 33,40

€ 33,90

 

terreinhuur t.b.v. geprivatiseerde sport-en recreatie activiteiten per m²

€ 0,29

€ 0,29

 

Dudok Tribune (per dag)

€ 260,10

€ 264,00

 

kleedkamer Dudok Tribune (per uur)

€ 10,60

€ 10,75

 

 

 

 

 

Trainingsveld/oefenhoek (excl. verlichtingskosten)

 

 

 

oefenhoek ten behoeve van voetbal (grootte 6.400 m²)

€ 1.648,15

€ 1.672,00

 

oefenhoek ten behoeve van voetbal (grootte 3.600 m²)

€ 807,95

€ 820,10

 

 

 

 

 

* Conform de tarieven zoals vastgesteld (in de nota sport en beweegbeleid

2008 –2015) door de raad op 16 oktober 2008.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2:

 

 

 

De tarieven voor het gebruik van de overdekte accommodaties

 

 

 

 

 

 

I

Gemeentelijke gymnastieklokalen (buitenschools gebruik)

 

 

a.

sportgebruik per uur

€ 11,85

€ 12,00

b.

overig gebruik per uur

€ 19,50

€ 19,80

 

De onder II-IV genoemde tarieven zijn de tarieven voor structurele verhuur. De tarieven voor incidentele verhuur staan specifiek vermeld.

 

 

 

 

Index 0 %

Index 1,5%

 

 

(afgerond)

(afgerond)

 

 

tarief 2010

Tarief 2011

II

sportzaal De Meent

 

 

a.

sportgebruik

 

 

 

hele zaal (22 x 28m') per uur

€ 27,00

€ 27,40

 

hele zaal incidenteel per uur

€ 29,70

€ 30,15

 

halve zaal per uur

€ 14,00

€ 14,20

 

halve zaal incidenteel per uur

€ 15,40

€ 15,60

 

 

 

 

b.

overig gebruik (exclusief schoonmaak en extra energiegebruik)

 

 

 

hele zaal (22 x 28m') per uur

€ 54,95

€ 55,80

 

halve zaal per uur

€ 27,00

€ 27,40

 

 

 

 

c.

schoolsportgebruik

 

 

 

hele zaal (22 x 28m') per uur

€ 35,50

€ 36,00

 

halve zaal per uur

€ 18,40

€ 18,70

 

 

 

 

Ill

sporthal De Lieberg

 

 

a.

sportgebruik

 

 

 

hele zaal (28 x 48 m') per uur

€ 50,70

€ 51,45

 

hele zaal incidenteel per uur

€ 55,75

€ 56,60

 

halve zaal per uur

€ 25,85

€ 26,25

 

halve zaal incidenteel per uur

€ 28,40

€ 28,80

 

 

 

 

b.

overig gebruik (exclusief schoonmaak en extra energiegebruik)

 

 

 

hele zaal (28 x 48 m') per uur

€ 102,35

€ 103,90

 

halve zaal per uur

€ 50,70

€ 51,45

 

hele zaal per dagdeel (ochtend, middag, avond is telkens 5 uur)

€ 381,35

€ 387,10

 

hele zaal per dag (08.00 - 23.00 uur is 15 uur)

€ 1051,30

€ 1.067,60

 

 

 

 

c.

schoolsportgebruik

 

 

 

hele zaal per uur

€ 35,50

€ 36,00

 

halve zaal per uur

€ 18,40

€ 18,70

 

 

 

 

lV

sporthal Kerkelanden

 

 

a.

sportgebruik

 

 

 

hele zaal (28 x 44 m') per uur

€ 50,70

€ 51,45

 

hele zaal incidenteel per uur

€ 55,75

€ 56,60

 

halve zaal per uur

€ 25,85

€ 26,25

 

halve zaal incidenteel per uur

€ 28,40

€ 28,80

 

 

 

 

b.

overig gebruik (exclusief schoonmaak en extra energiegebruik)

 

 

 

hele zaal (24 x 44 m') per uur

€ 102,30

€ 103,80

 

halve zaal per uur

€ 50,70

€ 51,45

 

hele zaal per dagdeel (ochtend, middag, avond is telkens 5 uur)

€ 381,35

€ 387,10

 

hele zaal per dag (08.00 - 23.00 uur is 15 uur)

€ 1.051,30

€ 1.077,60

 

 

 

 

 

 

Index 0 %

Index 1,5 %

 

 

(afgerond)

(afgerond)

 

Vervolg Sporthal Kerkelanden

tarief 2010

tarief 2011

c.

commercieel gebruik (excl. schoonmaakkosten)

 

 

 

expositiedag

€ 1.372,30

€ 1.392,90

 

op- en afbouwdag

€ 686,30

€ 696,60

 

incidenteel gebruik per uur

€ 138,90

€ 141,00

 

opbouwen per uur

€ 70,05

€ 71,10

 

 

 

 

d.

schoolsportgebruik

 

 

 

hele zaal per uur

€ 35,50

€ 36,00

 

halve zaal per uur

€ 18,40

€ 18,70

Artikel 3

De in gebruik te nemen gemeentelijke sportaccommodaties, als hiervoor omschreven, mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directeur van de Dienst Inwoners niet aan derden worden onderverhuurd en/of in gebruik gegeven.

De directeur van de Dienst Inwoners kan voor de verhuur van de accommodaties ten behoeve van speciale evenementen/activiteiten een afzonderlijk tarief en aanvullende voorwaarden vaststellen.

Artikel 4

De ‘Tarievenvoor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties met ingang van 1 januari 2011 treedt in werking op 1 januari 2011. Met ingang van die datum wordt ingetrokken de “Verordening regelende de tarieven voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties met ingang van 1 januari 2010”.

Bijlage 1

Behorende bij de “Tarieven voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties met ingang van 1 januari 2011”.

 

Gehanteerde begrippen.

Soorten gebruikers

Sportverenigingen.

Verenigingen c.q. organisaties die als zodanig ingeschreven staan in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en/of aangesloten zijn bij het “Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie” (NOC*NSF). Sportbonden zijn hierbij inbegrepen.

Overigen.

Instellingen, bedrijven, particulieren evenals sportscholen e.d..

Onderwijsinstellingen.

Soorten gebruik

Sportgebruik.

Gebruik door sportverenigingen en sociaal-culturele/maatschappelijke instellingen ten behoeve van de afwikkeling van sportactiviteiten.

Overig gebruik.

Gebruik door instellingen, bedrijven, particulieren, sportscholen e.d..

Commercieel gebruik.

Gebruik voor beurzen, tentoonstellingen, congressen, examens e.d..

Schoolgebruik.

Gebruik dooronderwijsinstellingen ten behoeve van lessen lichamelijke opvoeding met inbegrip van sportdagen e.d..

Gebruiksduur

Structureel.

Meervoudige verhuur die in één contract overeen te komen is.

Incidenteel.

Éénmalige verhuur

Bijlage 2

Behorende bij de “Tarieven voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties met ingang van 1 januari 2011.

 

Index 0 %

Index 1,5 %

 

(afgerond)

(afgerond)

Dudok Arena

tarief 2010

tarief 2011

 

 

 

 

 

 

Hele hal (28 x 70m') per uur

€ 85,95

€ 87,25

Hele sportzaal (28 x 48m') per uur

€ 57,30

€ 58,20

Hele sportzaal (28 x 22m') per uur

€ 29,80

€ 30,25

Halve sportzaal (148 x 22m') per uur

€ 16,00

€ 16,25

Regieruimte (t.b.v. vergaderingen) per dagdeel

€ 39,25

€ 39,85