Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoeksche Waard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent Richtlijn Inschaling herindeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoeksche Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent Richtlijn Inschaling herindeling
CiteertitelRichtlijn Inschaling herindeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-201901-01-2020nieuwe regeling

13-02-2019

gmb-2019-153428

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent Richtlijn Inschaling herindeling

Aanleiding

Ter ondersteuning van de uitvoering van het plaatsingsproces zoals vastgelegd in het sociaal plan voor de herindeling van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen en de ingelegen verbonden partijen SOHW, ISHW en WIHW is het noodzakelijk om lokale richtlijnen te hebben hoe om te gaan met de inschaling in een functie in de nieuwe organisatie. Over deze richtlijn is overeenstemming bereikt met het BGO.

 

De richtlijn is van toepassing op medewerkers, die vanuit de interne selectieprocedure zijn geselecteerd voor de functie van teammanager in functieboek 1, en op de medewerkers, die geplaatst worden op functies met een hogere schaal in functieboek 2.

 

Tussenschalen

Enkele gemeenten werken met tussenschalen 10A en 11A,. Schaal 10A wordt voor de toepassing van deze richtlijnen beschouwd als schaal 11 en schaal 11A wordt beschouwd als schaal 12.

 

Jaarlijkse periodieke verhoging

Voor de nieuwe organisatie geldt een periodiekdatum van 1 januari. Elke medewerker die nog niet op het maximum van zijn schaal zit kennen wij op 1 januari de jaarlijkse periodiek toe.

Dit voorstel wijkt af van artikel 3.3 sociaal plan, waarin staat dat de periodiekdatum zoals deze geldt op 31 december 2018 ongewijzigd van toepassing blijft binnen de nieuwe organisatie.

Richtlijnen inschaling

  • 1.

    Inpassing van een medewerker, die wordt geplaatst in een functie, die een schaal hoger is dan de huidige schaal van de medewerker geschiedt in de nieuwe schaal. Het nieuwe salaris wordt vastgesteld op het naast hogere bedrag in deze schaal plus één trede.

  • 2.

    Inpassing van een medewerker, die wordt geplaatst in een functie, die twee schalen hoger is dan de huidige schaal geschiedt één schaal lager dan de functieschaal. Het nieuwe salaris wordt vastgesteld op het naast hogere bedrag in deze schaal plus één trede.

De medewerker blijft in deze schaal ingeschaald totdat hij beoordeling van zijn functioneren is vastgesteld, dat hij voldoet aan de gestelde eisen.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard op 13 februari 2019

De secretaris,

De burgemeester,