Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting
CiteertitelKostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBelastingen en tarieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 225 en 234
 2. Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen
 3. Verordening parkeerbelastingen 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-201201-01-2013Nieuwe regeling

01-12-2011

K.v.H. 27-12-2011

11.0050425

Tekst van de regeling

Intitulé

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting

De raad van de gemeente Hoogeveen;

Overwegende.

Dat het maximale tarief van de naheffingsaanslag54,- bedraagt voor 2012 en dit tarief als volgt is onderbouwd;

Gelezen het voorstel van het college;

Gelet op artikel 225 en 234 van de Gemeentewet, alsmede het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en artikel 8, lid 1, van de Verordening parkeerbelastingen 2011;

Besluit:

 • 1.

  Dat de kosten ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag worden begroot:

   

  a.

  Vaste informatieverwerkingskosten

  € 14.700,-

  b.

  Variabele informatieverwerkingskosten

  € 6.700,-

  c.

  Kosten van afschrijving en interest

  € 13.500,-

  d.

  Personeelskosten

  € 183.415,-

  e.

  Overheadkosten

  € 74.033,-

   

  Totaal

  € 292.348,

  Berekening kosten per naheffingsaanslag:

  Aantal naheffingsaanslagen 5.200

  Kosten € 292.348,-: 5.200 = € 56,20 per naheffingsaanslag.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als "kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen".

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 december 2011.

De griffier,  de voorzitter,

J.P. Wind  K.B. Loohuis