Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Branchebesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBranchebesluit
CiteertitelBranchebesluit Hoogeveen 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOpenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit reglement treedt in werking met ingang van de datum waarop de Marktverordening Hoogeveen 2012 in werking treedt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-2012Nieuwe regeling

10-04-2012

K.v.H. 08-05-2012

BBV00188

Tekst van de regeling

Intitulé

Branchebesluit

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen

Gelet op artikel 3 van de "Marktverordening Hoogeveen 2012",

Overwegende dat het wenselijk is om nadere regels vast te stellen met betrekking tot de warenmarkten Hoogeveen teneinde de continuïteit en aantrekkelijkheid van de markten te verzekeren,

Gehoord de marktcommissie,

Besluit:

vast te stellen: het navolgende Branchebesluit

Artikel 1 Branchering

 • 1.

  Op de markten mag uitsluitend een soort of assortiment van waren of goederen worden verhandeld uit de hoofdbranches en bijbehorende branches die zijn aangewezen in het branchepatroon van de betreffende markt, zoals opgenomen in de bijlage van dit besluit.

 • 2.

  Per markt en per branche krijgen niet meer standplaatshouders vergunning dan het in het branchepatroon van de betreffende markt voor die branche vastgestelde maximum.

 • 3.

  Met uitzondering van het bepaalde in artikel 2 mag een vergunninghouder slechts in één branche actief zijn. Deze branche wordt vermeld op de vergunning van de betreffende vergunninghouder. Vermenging van branches is niet toegestaan.

Artikel 2 Brancheoverschrijdende waren of goederen

 • 1.

  Indien (een soort of assortiment van) waren of goederen (kan) kunnen worden ondergebracht bij meer dan één van de in het branchepatroon vermelde branches, dan is uitsluitend de meest specifieke branche van toepassing.

 • 2.

  Indien het kernassortiment van een vergunninghouder tot één bepaalde branche behoort, doch één van de waren of goederen van het kernassortiment, althans een klein aantal daarvan, daarnaast ook bij een andere branche kan worden ondergebracht, dan worden die waren of goederen geacht tot dezelfde branche te behoren als de waren of goederen in het kernassortiment.

Artikel 3 Branchewijziging

Een vaste standplaatshouder kan een maal per jaar schriftelijk een branchewijziging aanvragen. De aanvraag zal vervolgens conform artikel 7 van het Marktreglement Hoogeveen 2012 worden behandeld.

Artikel 4 Herijking branchepatroon

Eenmaal per twee jaar wordt het branchepatroon geactualiseerd.

Artikel 5 Inwerkingtreding en overgangsbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop bekendmaking heeft plaatsgevonden.

 • 2.

  Voor vergunninghouders van vaste standplaatsen wiens vergunning voor de inwerkingtreding van dit besluit producten c.q. branches vermeldt die als gevolg van dit besluit en het bijbehorende branchepatroon branchevermenging opleveren geldt een overgangstermijn. Binnen drie jaar na inwerkingtreding van dit besluit dient een eventuele overschrijding van de in het branchepatroon gestelde maxima te verdwijnen.

 • 3.

  Vergunningen, ontheffingen, rechten afgegeven voor de datum van inwerkintreding van dit besluit blijven van kracht tot zij zijn ingetrokken of vervallen verklaard.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel Branchebesluit Hoogeveen 2012.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen op 10 april 2012.

De secretaris De burgemeester

G.H. DE VRIES K.B. LOOHUIS.

Bijlage Branchepatroon 2012 (branchepatroon per markt)

Branchelijst donderdagmarkt Hoogeveen

1

Persoonsbekleding

Aanwezig

Gewenst

1.1

Dameskleding

5

5

1.2

Herenkleding

1

1

1.3

Kinder + babykleding

1

2

1.4

Werkkleding

 

1

 

 

 

 

2

Stoffen

 

 

2.1

Stoffen / lappen

3

4

2.2

Interieurstoffen

 

2

 

 

 

 

3

Onderkleding

 

 

3.1

Onderkleding

1

2

 

 

 

 

4

Beenmode

 

 

4.1

Beenmode

2

2

 

 

 

 

5

Huishoudelijk textiel

 

 

5.1

Huishoudelijk textiel / bedmode

 

1

5.2

Handdoeken/keuken-theedoeken

 

1

 

 

 

 

6

Kleinvakartikelen

 

 

6.1

Kleinvakartikelen

1

2

 

 

 

 

7

Lederwaren

 

 

7.1

Schoenen

 

1

7.2

Tassen/portemonnees

1

2

7.3

Riemen

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Bezigheidsartikelen

 

 

8.1

Hobby/wenskaarten

1

1

8.2

Handwerken

1

1

8.3

Speelgoed

 

1

8.4

Verzamelobjecten

 

1

8.5

Boeken

 

1

8.6

Geluid / beelddragers

 

1

8.7

Huishoud / geschenkartikelen

 

1

8.8

Telefoonaccessoires

 

1

 

 

 

 

9

IJzerwaren / technische artikelen

 

 

9.1

IJzerwaren / technische artikelen

2

2

 

 

 

 

10

Horloges / klokken / wekkers

 

 

10.1

Horloges/klokken/wekkers

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Sieraden / haarmode / sjaals

 

 

11.1

sieraden / haarmode

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Diervoeders / benodigdheden

 

 

12.1

Diervoeders / benodigdheden

 

1

 

 

 

 

13

Diversen / partijhandel

1

*

 

 

 

 

14

Tuin /plant / zaad / bloemen

 

 

14.1

Snijbloemen

1

1

14.2

Tuin /plant / zaad

1

2

 

 

 

 

15

Brood / koek / banket

 

 

15.1

Brood / koek / banket

2

2

 

 

 

 

16

Drop / chocolade / zoetwaren

 

 

16.1

Drop / chocolade / zoetwaren

 

1

 

 

 

 

17

Buitenlandse producten

 

 

17.1

Olijven en specialiteiten

1

1

17.2

Groente / fruit(buitenlands)

 

1

 

 

 

 

18

Kruiden / specerijen / thee

 

 

18.1

Kruiden / specerijen / thee

 

1

 

 

 

 

19

Noten / zuidvruchten

 

 

19.1

Noten / zuidvruchten

1

1

 

 

 

 

20

Vleeswaren

 

 

20.1

Vleeswaren

1

2

 

 

 

 

21

Vis / haring / zuurwaren

 

 

21.1

Vis / haring / zuurwaren

2

2

 

 

 

 

22

Poelierswaren / eieren

 

 

 

Poelierswaren / eieren

1

1

 

 

 

 

23

Aardappelen / groente / fruit

 

 

23.1

Aardappelen / groente / fruit

4

4

 

 

 

 

24

Zuivelproducten

 

 

 

Zuivelproducten

1

2

 

 

 

 

25

Etenswaren

 

 

25.1

Geringe etenswaren

2

2

25.2

Buitenlandse snacks

1

1

25.3

Stroopwafels

 

1

 

 

 

 

26

Biologische producten

 

 

26.1

Biologische producten

 

Alle producten

 

 

 

 

27

Drogisterijartikelen

 

 

 

Drogisterijartikelen

 

1

 

 

 

 

Uitbreiding van de markt met vertegenwoordigers van niet genoemde artikelengroepen of een aanvulling van een bestaande artikelgroep is mogelijk.

Per nieuwe artikelengroep of aanvulling wordt maximaal één koopman tot de markt toegelaten.

In voorkomende gevallen kan, in overleg met de marktcommissie, combinatie van artikelengroepen worden toegestaan.

 

Branchelijst zaterdagmarkt Hoogeveen

1

Persoonsbekleding

Aanwezig

Gewenst

1.1

Dameskleding

2

2

1.2

Herenkleding

 

1

1.3

Kinder + babykleding

1

1

1.4

Werkkleding

1

1

 

 

 

 

2

Stoffen

 

 

2.1

Stoffen / lappen

 

1

2.2

Interieurstoffen

 

1

 

 

 

 

3

Onderkleding

 

 

3.1

Onderkleding

1

1

 

 

 

 

4

Beenmode

 

 

4.1

Beenmode

1

1

 

 

 

 

5

Huishoudelijk textiel

 

 

5.1

Huishoudelijk textiel

 

1

5.2

Handdoeken/keuken-theedoeken

 

1

 

 

 

 

6

Kleinvakartikelen

 

 

6.1

Kleinvakartikelen

 

1

 

 

 

 

7

Lederwaren

 

 

7.1

Schoenen

 

1

7.2

Riemen

 

1

7.3

Tassen / portemonnees

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Bezigheidsartikelen

 

 

8.1

Hobby/wenskaarten

1

1

8.2

Handwerken

 

1

8.3

Speelgoed

 

1

8.4

Verzamelobjecten

 

1

8.5

Boeken

 

1

8.6

Geluid / beelddragers

 

1

8.7

Huishoud / geschenkartikelen

 

1

8.8

Telefoonaccessoires

 

1

 

 

 

 

9

IJzerwaren / technische artikelen

 

 

9.1

IJzerwaren / technische artikelen

 

1

 

 

 

 

10

Horloges / klokken / wekkers

 

 

10.1

Horloges/klokken/wekkers

 

1

 

 

 

 

11

Sieraden / haarmode / sjaals

 

 

11.1

sieraden / haarmode

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Diervoeder / benodigdheden

 

 

12.1

Diervoeders / benodigdheden

 

1

 

 

 

 

13

Diversen

 

?

 

 

 

 

14

Tuin /plant / zaad / bloemen

 

 

14.1

Snijbloemen

1

2

14.2

Tuin /plant / zaad

1

2

 

 

 

 

15

Brood / koek / banket

 

 

15.1

Brood / koek / banket

1

2

 

 

 

 

16

Drop / chocolade / zoetwaren

 

 

16.1

Drop / chocolade / zoetwaren

 

1

 

 

 

 

17

Buitenlandse producten

 

 

17.1

Olijven en specialiteiten

1

1

17.2

Groente / fruit(buitenlands)

 

1

 

 

 

 

18

Kruiden / specerijen / thee

 

 

18.1

Kruiden / specerijen / thee

1

1

 

 

 

 

19

Noten / zuidvruchten

 

 

19.1

Noten / zuidvruchten

1

1

 

 

 

 

20

Vleeswaren

 

 

20.1

Vleeswaren

1

2

 

 

 

 

21

Vis / haring / zuurwaren

 

 

21.1

Vis / haring / zuurwaren

2

2

 

 

 

 

22

Poelierswaren / eieren

 

 

 

Poelierswaren / eieren

1

1

 

 

 

 

23

Aardappelen / groente / fruit

 

 

23.1

Aardappelen / groente / fruit

2

3

 

 

 

 

24

Zuivelproducten

 

 

 

Zuivelproducten

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Etenswaren

 

 

25.1

Geringe etenswaren

1

1

25.2

Buitenlandse snacks

1

1

25.3

Stroopwafels

 

1

 

 

 

 

26

Biologische producten

 

 

26.1

Biologische producten

 

Alle producten

 

 

 

 

27

Drogisterijartikelen

 

 

 

Drogisterijartikelen

 

1

 

 

 

 

Uitbreiding van de markt met vertegenwoordigers van niet genoemde artikelengroepen of aanvulling van bestaande artikelgroep is mogelijk

Per nieuwe artikelengroep of aanvulling wordt maximaal één koopman tot de markt toegelaten.

In voorkomende gevallen kan, in overleg met de marktcommissie, combinatie van artikelengroepen worden toegestaan.