Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoongegevens 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoongegevens 2007
CiteertitelVerordening GBA
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpopenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 5 april 2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 3b, 96, 100
 2. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. 1) GBA-privacyreglement
 2. 2) Beheerregeling GBA
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-200701-06-2011nieuwe regeling

05-07-2007

Hgv.Crt. 18-07-2007

Geen nummer

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoongegevens 2007

 

De raad van de gemeente Hoogeveen,

gezien het voorstel van het college;

gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoongegevens

Artikel 1
 • 1.

  Het college regelt de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 • 2.

  Het college regelt de verstrekking van authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 2
 • 1.

  Het college kan gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoongegevens.

 • 2.

  Het college stelt hiervoor nadere regels.

Artikel 3
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 2.

  De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoongegevens van 5 april 2007 wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoongegevens 2007 (Verordening GBA)

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 5 juli 2007.

De griffier, de voorzitter,

J.P. Wind, W.P.M. Urlings