Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunningparkeren 2013-2

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit betaald- en vergunningparkeren 2013-2
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald- en vergunningparkeren 2013-2
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOpenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Parkeerverordening 2007, art. 2;
 2. Verordening parkeerbelastingen 2013.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-201401-01-2019Wijziging afdeling I, artikelen 1 en 2.

09-01-2014

K.v.H. 14-01-2014

BBV01111
27-02-201314-01-2014nieuwe regeling

12-02-2013

K.v.H. 26-02-2013

BBV00654

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunningparkeren 2013-2

Aanwijzingsbesluit betaald en vergunningparkeren 2013-2

 

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen besluiten:

I

Onder intrekking van hun eerdere aanwijzingsbesluiten, dat de volgende straten en pleinen bij deze worden aangewezen als plaatsen waar op maandag t/m zaterdag van 09.00 – 18.00 uur en op vrijdagavond van 18.00 – 21.00 uur alleen tegen het betalen van het verschuldigde parkeergeld geparkeerd mag worden:

 

 • 1.

  Straatgedeelten met parkeerautomaten bestemd voor kortparkeren:

  • a.

   50 parkeerplaatsen in de Schutstraat tussen Zuiderweg en Alteveerstraat;

  • b.

   21 parkeerplaatsen in Het Haagje tussen Alteveerstraat en Beukemastraat;

  • c.

   42 parkeerplaatsen in de Hoofdstraat Noord;

  • d.

   64 parkeerplaatsen op de Markt Zuid;

  • e.

   27 parkeerplaatsen in de Alteveerstraat tussen Schutstraat en Kortewijkstraat;

  • f.

   3 plaatsen in de Beatrixstraat naast het gemeentehuis;

  • g.

   6 parkeerplaatsen in de Prins Bernhardstraat naast het gemeentehuis;

  • h.

   13 parkeerplaatsen in de Raadhuisstraat;

  • i.

   22 parkeerplaatsen op het Raadhuisplein voor het gemeentehuis en

  • j.

   14 parkeerplaatsen op het Raadhuisplein voor het Compagnieshuis;

  • k.

   59 parkeerplaatsen op het Van Echtenplein, 7 in de Bentinckslaan tussen Stoekeplein en Jakob Elemastraat.

   

  De maximum parkeerduur bedraagt bij:

  • -

   a en b: één uur;

  • -

   c en d: twee uur;

  • -

   e, f, g, h, i en j: drie uur.

    

  Op de Markt Zuid geldt betaald parkeren achteraf. Het is mogelijk om hier langer dan twee uur te parkeren. Om dit te ontmoedigen wordt het tarief na de eerste twee uur verdubbeld.

 

 • 2.

  Straatgedeelten met parkeerautomaten bestemd voor langparkeren.

  • a.

   30 parkeerplaatsen in de Van Echtenstraat nabij De Haven en de Nederlands Hervormde Kerk;

  • b.

   160 parkeerplaatsen op het Stoekeplein;

  • c.

   194 parkeerplaatsen op De Kaap;

  • d.

   43 parkeerplaatsen op het Blankensplein Zuid, 4 in de Herman Bavinckstraat;

  • e.

   55 parkeerplaatsen op het Blankensplein Noord, 10 parkeerplaatsen op de toegangsweg tussen Blankensplein en Blankenslaan Oost;

  • f.

   117 parkeerplaatsen op het Herman Bavinckplein;

  • g.

   21 parkeerplaatsen op het Dekkerplein;

  • h.

   206 parkeerplaatsen op het Bilderdijkplein;

  • i.

   218 parkeerplaatsen op het Nicolaas Beetsplein;

  • j.

   104 parkeerplaatsen op het Reviusplein;

  • k.

   276 parkeerplaatsen op het Schutsplein;

  • l.

   286 parkeerplaatsen op het Beukemaplein, 17 parkeerplaatsen aan de noord- en westzijde van het Beukemaplein, 14 parkeerplaatsen in de Beukemastraat oostelijk van het Beukemaplein;

  • m.

   195 parkeerplaatsen op de Markt Noord;

  • n.

   19 parkeerplaatsen op het plein aan de Van Der Duyn van Maasdamstraat;

  • o.

   26 parkeerplaatsen op het plein van het Roelof van Echtencollege, locatie centrum, grenzend aan het Stoekeplein.

   

  Bij deze automaten mag in tijdsduur onbeperkt geparkeerd worden.

   

  Op het Herman Bavinckplein mag van maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur uitsluitend door gemeentepersoneel geparkeerd worden. Op vrijdagavond en op zaterdag staat het plein open voor publiek tegen het normale parkeertarief. Gemeentepersoneel mag van maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur, gebruik makend van hun parkeervergunning, ook parkeren op het Bilderdijkplein, het Blankensplein Noord en het plein aan de Van der Duyn van Maasdamstraat.

  Voor gemeentelijke handhavers en toezichthouders, die op vrijdagavond en/of op zaterdag werkzaam zijn, geldt dat ze tijdens werktijd hun auto mogen parkeren op het Herman Bavinckplein, gebruik makend van hun parkeervergunning voor gemeentepersoneel.

   

  Op het plein van het Roelof van Echtencollege mag van maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur uitsluitend door het personeel van de school geparkeerd worden. Op vrijdagavond en op zaterdag staat het plein open voor publiek tegen het normale parkeertarief en voor het personeel van de school gebruik makend van hun parkeervergunning.

   

II

Onder intrekking van hun eerdere aanwijzingsbesluiten, dat de volgende woonbuurten en straten bij deze worden aangewezen als plaatsen voor belanghebbenden waar op maandag t/m zaterdag van 09.00 – 18.00 uur en op vrijdagavond van 18.00 – 21.00 uur alleen met een voor die zone of straat afgegeven parkeervergunning mag worden geparkeerd:

 

 • 1.

  Straatgedeelten met belanghebbendenparkeren in zone-uitvoering.

  • a.

   Het woongebied tussen Prinses Beatrixstraat, Van Limburg Stirumstraat, Blankenslaan-Oost (inclusief) en de betaald parkeerpleinen (sector A);

  • b.

   Het woongebied tussen Prinses Beatrixstraat (inclusief), Van Limburg Stirumstraat, Schutstraat, Brederoweg en de betaald parkeerpleinen (sector B/C);

  • c.

   De Piet Heinstraat, de Karel Doormanstraat, De Ruyterstraat ten noorden van Karel Doormanstraat en het plein tussen De Ruyterstraat en Zuiderweg (sector D);

  • d.

   Parkeerterreinen achter Carmiggeltstede en Schuilenburcht (sector E);

  • e.

   De Van Echtenstraat en Bentinckslaan, beide tussen Wilhelminastraat en Julianastraat, de Julianastraat tussen Linthorst Homanstraat en Van Echtenstraat en de Grote Kerkstraat tussen de Wilhelminastraat en de Julianastraat (sector F).

   

 • 2.

  Straatgedeelten met belanghebbendenparkeren.

  • a.

   Willemskade, gedeelte voor de huisnummers 1a t/m 5;

  • b.

   De Ten Oeverstraat;

  • c.

   Het Armenwerkhuispad (vergunningparkeren 24 uur per dag);

  • d.

   De Van Echtenstraat tussen Jakob Elemastraat en Wilhelminastraat;

  • e.

   De Wilhelminastraat tussen Oranjestraat en fietssluis;

  • f.

   De Jakob Elemastraat;

  • g.

   De Bentinckslaan tussen Stoekeplein en Wilhelminastraat;

  • h.

   De Notaris Mulderstraat;

  • i.

   De Kanaalweg, gedeelte voor de huisnummers 1 t/m 3d;

  • j.

   De Alteveerstraat, gedeelte voor de huisnummers 85 t/m 121 (oneven) en 72 t/m 96 (even);

  • k.

   De Beukemastraat, gedeelte voor de huisnummers 10 t/m 32 (even) en 51 t/m 71 (oneven);

  • l.

   Voltastraat, gedeelte aan de noordzijde van de Voltastraat en voor het pand nr. 25, het Roelof van Echtencollege;

  • m.

   Markt Zuid, 4 plaatsen tegen theater de Tamboer aan;

  • n.

   Tjalmapark, achter het gemeentehuis, 6 plaatsen;

  • o.

   Carstenstraat, 5 plaatsen voor de huisnummers 1 t/m 15 (oneven).