Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunningparkeren 2009-2

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit betaald- en vergunningparkeren 2009-2
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald- en vergunningparkeren 2009-2
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOpenbare orde, veiligheid, volkshuisvesting en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het Aanwijzingsbesluit van 10-2-2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Parkeerverordening 2007, artikel 2
 2. Verordening parkeerbelastingen 2009, artikel 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-200903-11-2010wijziging

24-09-2009

Hgv.Crt. 2009-10-21

geen nummer

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunningparkeren 2009-2

 

Aanwijzingsbesluit betaald en vergunningparkeren
 • Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen besluiten:

 • I.

  Onder intrekking van hun eerdere aanwijzingsbesluiten, dat de volgende straten en pleinen bij deze worden aangewezen als plaatsen waar op maandag t/m zaterdag van 09.00 – 18.00 uur en op vrijdagavond van 18.00 – 21.00 uur alleen tegen het betalen van het verschuldigde parkeergeld geparkeerd mag worden:

   

  • 1.

   Straatgedeelten met parkeerautomaten bestemd voor kortparkeren:

   • a.

    73 parkeerplaatsen in de Schutstraat tussen Zuiderweg en Alteveerstraat;

   • b.

    15 parkeerplaatsen aan de zuidzijde van Het Haagje tussen Alteveerstraat en Beukemastraat;

   • c.

    27 parkeerplaatsen in de Alteveerstraat tussen Schutstraat en Kortewijkstraat;

   • d.

    9 parkeerplaatsen in de Raadhuisstraat;

   • e.

    66 parkeerplaatsen in de Hoofdstraat Noord;

   • f.

    70 parkeerplaatsen op de Markt Zuid;

   • g.

    27 parkeerplaatsen op het plein bij de bibliotheek aan de Bentinckslaan;

   • h.

    6 parkeerplaatsen in de Prins Bernhardstraat naast het gemeentehuis;

   • i.

    16 parkeerplaatsen op het Raadhuisplein tegenover het gemeentehuis en 3 plaatsen in de Beatrixstraat naast het gemeentehuis;

   • j.

    59 parkeerplaatsen op het Van Echtenplein, 7 in de Bentinckslaan tussen Stoekeplein en Jakob Elemastraat.

   De maximum parkeerduur bedraagt bij:

   • -

    a , b, c en d: één uur;

   • -

    e, f en g: twee uur;

   • -

    h, i en j : drie uur.

     

  • 2.

   Straatgedeelten met parkeerautomaten bestemd voor langparkeren.

   • a.

    22 parkeerplaatsen in de Van Echtenstraat nabij De Haven en de Nederlands Hervormde Kerk;

   • b.

    160 parkeerplaatsen op het Stoekeplein;

   • c.

    194 parkeerplaatsen op De Kaap;

   • d.

    43 parkeerplaatsen op het Blankensplein Zuid;

   • e.

    55 parkeerplaatsen op het Blankensplein Noord;

   • f.

    122 parkeerplaatsen op het Herman Bavinckplein;

   • g.

    33 parkeerplaatsen op het Dekkerplein;

   • h.

    206 parkeerplaatsen op het Bilderdijkplein;

   • i.

    218 parkeerplaatsen op het Nicolaas Beetsplein;

   • j.

    104 parkeerplaatsen op het Reviusplein;

   • k.

    276 parkeerplaatsen op het Schutsplein;

   • l.

    286 parkeerplaatsen op het Beukemaplein, 17 parkeerplaatsen aan de noord- en westzijde van het Beukemaplein, 14 parkeerplaatsen in de Beukemastraat oostelijk van het Beukemaplein;

   • m.

    196 parkeerplaatsen op de Markt Noord;

   • n.

    19 parkeerplaatsen op het plein aan de Van Der Duyn van Maasdamstraat;

   • o.

    26 parkeerplaatsen op het plein van het Roelof van Echtencollege, locatie centrum, grenzend aan het Stoekeplein.

    

   Bij deze automaten mag in tijdsduur onbeperkt geparkeerd worden.

    

   Op het Herman Bavinckplein mag van maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur uitsluitend door gemeentepersoneel geparkeerd worden. Op vrijdagavond en op zaterdag staat het plein open voor publiek tegen het normale parkeertarief.

   Op het plein van het Roelof van Echtencollege mag van maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur uitsluitend door het personeel van de school geparkeerd worden. Op vrijdagavond en op zaterdag staat het plein open voor publiek tegen het normale parkeertarief.

 • II.

  Onder intrekking van hun eerdere aanwijzingsbesluiten, dat de volgende woonbuurten en straten bij deze worden aangewezen als plaatsen voor belanghebbenden waar op maandag t/m zaterdag van 09.00 – 18.00 uur en op vrijdagavond van 18.00 – 21.00 uur alleen met een voor die zone of straat afgegeven parkeervergunning mag worden geparkeerd:

   

  • 1.

   Straatgedeelten met belanghebbendenparkeren in zone-uitvoering.

   • a.

    Het woongebied tussen Prinses Beatrixstraat, Van Limburg Stirumstraat, Blankenslaan-Oost (inclusief) en de betaald parkeerpleinen (sector A);

   • b.

    Het woongebied tussen Prinses Beatrixstraat (inclusief), Van Limburg Stirumstraat, Nicolaas Beetsstraat en de betaald parkeerpleinen (sector B);

   • c.

    Het woongebied tussen Van Limburg Stirumstraat, Nicolaas Beetsstraat, Brederoweg en Schutstraat (sector C);

   • d.

    De Piet Heinstraat, de Karel Doormanstraat, De Ruyterstraat ten noorden van Karel Doormanstraat en het plein tussen De Ruyterstraat en Zuiderweg (sector D);

   • e.

    De parkeerterreinen achter Carmiggeltstede en Schuilenburcht (sector E);

   • f.

    De Van Echtenstraat en Bentinckslaan, beide tussen Wilhelminastraat en Julianastraat, de Julianastraat tussen Linthorst Homanstraat en Van Echtenstraat en de Grote Kerkstraat tussen de Wilhelminastraat en de Julianastraat (sector F).

     

  • 2.

   Straatgedeelten met belanghebbendenparkeren.

   • a.

    Willemskade, gedeelte voor de huisnummers 1a t/m 5;

   • b.

    De Ten Oeverstraat;

   • c.

    Het Armenwerkhuispad (vergunningparkeren 24 uur per dag);

   • d.

    De Van Echtenstraat tussen Jakob Elemastraat en Wilhelminastraat;

   • e.

    De Wilhelminastraat tussen Oranjestraat en fietssluis;

   • f.

    De Jakob Elemastraat;

   • g.

    De Bentinckslaan tussen Stoekeplein en Wilhelminastraat;

   • h.

    De Notaris Mulderstraat;

   • i.

    De Kanaalweg, gedeelte voor de huisnummers 1 t/m 3d;

   • j.

    De Alteveerstraat, gedeelte voor de huisnummers 85 t/m 121 (oneven) en 72 t/m 96 (even);

   • k.

    De Beukemastraat, gedeelte voor de huisnummers 10 t/m 32 (even) en 51 t/m 71 (oneven)

   • l.

    Voltastraat, gedeelte aan de noordzijde van de Voltastraat en voor het pand nr. 25, het Roelof van Echtencollege;

   • m.

    Markt Zuid, 4 plaatsen tegen theater de Tamboer aan.

 • III.

  Dit besluit treedt in werking op 21 oktober 2009