Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaren
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbelastingen en tarieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 231
 2. Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, artikel 1:2 en 2:1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-201001-06-2012wijziging

20-07-2010

Hgv.Crt 2010-07-28

H.10.01944

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaren

 

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaren

Het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen;

gelet op artikel 2:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente; besluit:

 

 • 1.

  aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet (heffingsambtenaar), de volgende gemeenteambtenaren:

  • a.

   de Directiemanager Dienstverlening voor:

   • -

    onroerende-zaak belastingen (OZB)

   • -

    de Wet WOZ

   • -

    afvalstoffenheffing

   • -

    rioolheffing

   • -

    precariobelasting

   • -

    toeristenbelasting

   • -

    baatbelasting

   • -

    marktgelden

   • -

    parkeerbelastingen

   • -

    leges

  • b.

   de Clustermanagers voor:

   • -

    precariobelasting

   • -

    parkeerbelasting

   • -

    lijkbezorgingsheffing

   • -

    leges

     

 • 2.

  aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar), de volgende gemeenteambtenaren:

  • a.

   de Controller Bedrijfsvoering voor:

   • -

    onroerende-zaak belastingen (OZB)

   • -

    afvalstoffenheffing

   • -

    rioolheffing

   • -

    precariobelasting

   • -

    toeristenbelasting

   • -

    forensenbelasting

   • -

    baatbelasting

   • -

    marktgelden

   • -

    parkeerbelastingen

   • -

    lijkbezorgingsheffing

   • -

    leges

  • b.

   de Clustermanagers voor:

   • -

    leges

 

Dit besluit treedt in werking daags na publicatie.

Hoogeveen, 20 juli 2010.

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

de burgemeester

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder/betekenaar

Het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen;

gelet op de artikelen 1:2 onder e en 2:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

besluit:

aan te wijzen als de belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet:

 

 • a.

  de deurwaarders in dienst van Cannock Chase te Druten;

 • b.

  de deurwaarders in dienst van Tobias Fiscaal te Doorn.

 • c.

  de deurwaarders in dienst van Bos Incasso te Groningen.

 

Dit besluit treedt in werking daags na publicatie.

Hoogeveen 29 juni 2010.

 

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

de secretaris,

de burgemeester,

Aanwijzing voor inlichtingenverplichtingen

Het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen;

gelet op de artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

besluit:

 

 • 1.

  aan te wijzen de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet:

  • a.

   de door ons college op grond van artikel 231, tweede lid onderdeel e van de Gemeentewet aangewezen belastingdeurwaarder(s).

    

 • 2.

  aan te wijzen de volgende personen, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken:

  • a.

   de door ons college op grond van artikel 231, tweede lid onderdeel e van de Gemeentewet aangewezen belastingdeurwaarder(s);

  • b.

   de taxateurs in dienst van de gemeente Hoogeveen;

  • c.

   de taxateurs en medewerkers in dienst van ROG te Veenendaal.

 

Deze besluiten treden in werking daags na publicatie.

Hoogeveen, 8 april 2008.

 

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

de secretaris,

de burgemeester,