Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting
CiteertitelKostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen en tarieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 225 Gemeentewet
  2. Artikel 234 Gemeentewet
  3. Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen
  4. Artikel 8, lid 1 Verordening parkeerbelastingen 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017Nieuwe regeling

03-12-2015

Gemeenteblad Hoogeveen

BBV01989

Tekst van de regeling

Intitulé

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting

De raad van de gemeente Hoogeveen;

 

Overwegende, dat het maximale tarief van de naheffingsaanslag €  60,- bedraagt voor 2016 en dit tarief als volgt is onderbouwd;

 

Gelezen het voorstel van het college;

Gelet op artikel 225 en 234 van de Gemeentewet, alsmede het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en artikel 8, lid 1, van de Verordening parkeerbelastingen 2016;

 

Besluit:

1.

Dat de kosten ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag worden begroot:

 

a.

Vaste informatieverwerkingskosten

€ 15.130,-

b.

Variabele informatieverwerkingskosten

€ 6.860,-

c.

Kosten van afschrijving en interest

€ 13.830,-

d.

Personeelskosten

€ 188.950,-

e.

Overheadkosten

€ 77.260,-

 

Totaal

€ 302.020,-

2.

Dat de kosten per naheffingsaanslag worden berekend als volgt:

a. Aantal naheffingsaanslagen: 4.900

b. Kosten €302.020,-: 4.900 = 61,63 per naheffingsaanslag.

3.

Dit besluit kan worden aangehaald als: Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 december 2015.

De griffier, de voorzitter,

C. Elken – van Mierlo, K.B. Loohuis